Prihlášky na stiahnutie:

  

- Prihláška Letné mestské tábory 2020

- Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

- Pokyny na letné mestské tábory 2020

- Pokyny letný športový tábor 2020-1

- Prihláška Letný športový tábor 2020