PONUKA  KRÚŽKOVEJ  ČINNOSTI

v školskom roku 2016/2017

Centrum voľného času , Gen. Štefánika 47, Kežmarok

_____________________________________________________

 

Deti a mládež od 6  do 15 rokov
Esteticko - výchovná oblasť vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Tvorivé dielne p. Lindemanová štv 14,00 - 16,00 budova CVČ 
Ľudové tance I. p. Švedlár pia 16, 00 - 18,00 ZŠ Fischera
Ľudové tance II. p. Krafčíková ut 16,00 -18,00 ZŠ Fischera
Tanečný krúžok sl. Krupová Natalia pia 15,00 -16,00 budova CVČ 
Abeceda krásy - vizáž, móda,líčenie  p. Labudová po16,00 - 18,00 budova CVČ 
Mladý reportér p. Oravcová ut,  štvr 14, 30 - 15,30 KTV Kežmarok
Spoločensko vedná oblasť vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Záhadnosti na hrade p. Lindemanová str 14,00 - 16,00 Kežmarský hrad
Zdravotnícky krúžok p. Lindemanová ut  14,00 - 16,00 budova CVČ 
Pracovno - technická oblasť vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Fotografický krúžok p.Remeň nepravidelná činnosť     budova CVČ  + terén 
Bicykel - môj kamarát p. Remeň po 14,00 -16,00 budova + areál  CVČ 
Dopravná výchova p. Remeň nepravidelná činnosť     budova + areál  CVČ 
Všetky oblasti výchovy vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Mládežnícky parlament p. Lindemanová nepravidelná činnosť  - klubová   budova CVČ 
Malá škola varenia a pečenia  - zdravý životný štýl p. Lindemanová po 14,00-16,00 budova CVČ 
Športovo - turistická oblasť  vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Strelecký krúžok p. Krupka ut 14,00 -16,00 telocvičňa ZŠ Hradná  strelnica - Zaľubica
Lyžovanie p. Penkert ut 16,00 -17,30 štv 17,00 -18,30 terén
Volejbal - dievčatá p. Muncnerová po,  str 13,30 -15,00 ZŠ Nižná brána
Volejbal - chlapci p. Remeň str, štv - 16,00 -17,00 CVČ Kežmarok
Karate p. Božoň ut 17,30-19,00, str 16,30-18,00 kasárne, ZŠ Nižná brána
Šach p. Budzák str 16,00-18,00 karp. Nem. spolok
Ji Jitsu p. Mikša po,  štv  15:30-17:30 ZŠ Fischera
In line + Lyžovanie I , II, III, IV, V p. Chorogvický po - str 16,00-17,15         po - str 17,30 - 19,30        ut - štv 17,30 - 19,00             ut - štv 16,00 - 17,30 telocvične ZŠ, šp. hala , v zime podľa poveternostných podmienok -terén
Crosstraining p. Bartošová ut štv 16,30 - 17,30 športová hala Focus
Lukostreľba p. Majerčák ut 15,00-17,00 st. futbalový štadión
Stolnotenisový krúžok p.Remeň po dohode s trénerom  CVČ Kežmarok
Turistický krúžok p.Remeň nepravidelná činnosť    počas víkendov terén
Posilňovanie vlastnou váhou p.Remeň nepravidelná činnosť     budova CVČ 
Horolezecký krúžok p.Remeň nepravidelná činnosť    počas víkendov budova CVČ  + terén 
Cykloturistika p.Remeň nepravidelná činnosť    počas víkendov terén
Hokejbal ZŠ U8, U10, 12,14 p. Kromka, p.Remeň po 15,00- 18,00  ut 15,30 - 17,30 hokejbalové ihrisko
Hokejový krúžok p. Glevaňák, p. Klempa pia 14,00- 16,00 Zimný štadión Levoča
Futbal I U7. p.Kromka, p. Remeň stre 15,30-16,30, štv 15,30 - 17,00 ZŠ Nižná brána + futbalový štadión
Futbal I U8. p.Kromka, p. Remeň stre 15,30-16,30, štv 15,30 - 17,00 ZŠ Nižná brána + futbalový štadión
Futbal II U9, III U10 p.Novák po 13,30 - 15,00 ZŠ Nižná brána + futbalový štadión
Futbal IV  U11. p.Meliknat po 14,30 - 16,00 ZŠ Nižná brána + futbalový štadión
Futbal V U13 p. Kalafut str 14,30 - 15,00 ZŠ Nižná brána + futbalový štadión
Futbal VI U15 p. Tokarčík str 14,00-16,00 ZŠ Nižná brána + futbalový štadión
Basketbal I. - chlapci p. Kovalský V. po, str  14,30 - 17,00 ZŠ Fischera
Basketbal II. - dievčatá p. Janček po, str  14,30 - 17,00 ZŠ Fischera
Gymnastika  p.Bóryová ut, pia 16,00-17,00 ZŠ Nižná brána
Gymnastika  p. Balabasová ut 14,00 -16,00 ZŠ Nižná brána
Atletika p.Griglák po, 14,00-16,00 ZŠ Grundschule
Plavecký krúžok I., II, III, IV p. Vaverčák, p. Gurka po 16,30 -18,30 plaváreň ZŠ Ľubica
Mládež od 15 do 30 rokov
Esteticko - výchovná oblasť vedúci krúžku deň, čas miestokonania
Abeceda krásy - vizáž, móda,líčenie  p. Labudová po16,00 - 18,00 budova CVČ 
Všetky oblasti výchovy vedúci krúžku  
Mládežnícky parlament p. Lindemanová nepravidelná činnosť  - klubová   budova CVČ 
Športovo - turistická oblasť  vedúci krúžku deň, čas miestokonania
Posilňovanie p.Remeň nepravidelná činnosť     budova CVČ 
Deti a rodičia do 6  rokov
Esteticko - výchovná oblasť vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Tanec matiek s deťmi v šatkách p. Lindemanová ut 10,00 - 11,00 budova CVČ 
Netradičné aktivity sl. Staviarska Beáta pia  15,00 - 16,00 budova CVČ 
Detská hernička p. Lindemanová po, štv 10,00 - 12, 00 budova CVČ 
Vzdelávacia oblasť  vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Angličtina pre najmenších p. Tropová st, štv 10,30 - 11,00 MŠ Možiarska
Angličtina pre najmenších p. Tropová štv 16,00 - 17,00 CVČ Kežmarok
Športovo - turistická  vedúci krúžku deň, čas miesto konania
Hokejová prípravka p. Klempa, p.Glevaňák pia 14,00 - 16,00 Zimný štadión Levoča
Zacvič si v CVČ - cvičenie rodiča s dieťaťom p. Lindemanová str 10,00 - 11,00 budova CVČ 
Basketbal pre najmenších - loptové zábavné hry hry p. Kovalský L. ut , štv 16,00 - 17, 00 ZŠ Nižná brána

PRIHLÁŠKY nájdete na www.cvc-kezmarok.sk

alebo priamo v budove CVČ na ul. Gen. Štefánika 47 v Kežmarku

TEŠÍME SA NA VÁS

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prihlásenie