Aktuality

Novinky z centra voľného času

V Huncovciach sa konalo za účasti 6 škôl okresné kolo žiačok a žiakov ZŠ v Bedmintone. Päť chlapčenských tímov bojovalo medzi sebou v skupine systémom každý s každým. Dievčenské tímy boli rozdelené do 2 trojčlenných skupín A a B.
Medzi chlapcami sa z výhry radovali hráči zo ZŠ s MŠ Nižná brána pred ZŠ Lendak a ZŠ Grundschule. 4. miesto patrilo domácim Huncovciam a posledné miesto obsadili žiaci zo Spišskej Starej Vsi.
Dievčenskú skupinu A vyhrali hráčky Slovenskej Vsi pred Huncovcami a Lendakom. Skupinu B vyhrali dievčatá z Grundschule pred dievčatami z Vrbova a Spišskej Starej Vsi.
Piate miesto po výhre 2:0 nad Spišskou Starou Vsou získali dievčatá z Lendaku. Prvé semifinále zvládli lepšie hráčky Grundschule. Do finále postúpili po výhre 2:1 nad domácimi Huncovcami. V druhom semifinále vyhrali a do finále postúpili po výhre 2:0 nad Vrbovom dievčatá zo Slovenskej Vsi.
V zápase o 3. miesto vyhrali domáce Huncovce nad Vrbovom 2:1 a rovnakým pomerom zvládli finálový zápas aj hráčky Grundschule keď porazili Slovenskú Ves.
Víťazom a víťazkám gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole
 
Bedminton ZS
Dňa 24.1.2019 sa na pôde ZŠ Huncovce stretli chlapčenské a dievčenské tímy v bedmintone SŠ. Sily si zmerali študenti Gymnázia Kežmarok, Gymnázia Spišská Stará Ves, SUŠ Slavkovská a SOŠ Garbiarska. V oboch kategóriách sa hralo systémom každý s každým na 2 získané body. 
Štvrté miesta obsadili zhodne hráči a hráčky SUŠ Slavkovská a bronzové umiestnenie patrilo v oboch kategóriách žiačkam a žiakom z SOŠ Garbiarska. Medzi chlapcami si titul odniesli hráči zo Spišskej Starej Vsi a u dievčat dominovala dvojica z Gymnázia Kežmarok.
Víťazom gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole.
 
Bedminton SS
Názov súťaže   ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok
Kolo (okresné, kraj.)   okresné
Kategória   1. kategória 2. - 3. roč. ZŠ
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku
Termín   01-23-19
Miesto   Mestská knižnica, Kežmarok
     
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Hanesová Kristína ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
2. Hurajtová Lea ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Pirožek Nathanael ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok
3. Kadaši René ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
     
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):    
  Grigľáková Simona ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
  Halčin Samuel Spojená škola Lendak
  Jankurová Lenka ZŠ Žakovce
  Kolačkovská Dáša ZŠ Vrbov
  Kollárová Laura ZŠ s MŠ Slovenská Ves
  Kulig Tomáš ZŠ Toporec
  Mačičáková Petronela ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova, Spišská Belá
  Socháňová Karolína ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá
     

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci

 

Názov súťaže   ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok
Kolo (okres., kraj.)   okresné
Kategória   2. kategória 4. - 5. roč. ZŠ
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku
Termín   01-23-19
Miesto   Mestská knižnica, Kežmarok
     
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Brejková Soňa ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
2. Alexyová Sindy ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá
2. Ferenčáková Natália ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Glodžáková Noemi ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
3. Olšavská Viktória ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova, Spišská Belá
     
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):    
  Andrašiová Viktória Spojená škola Lendak
  Barľáková Vanesa ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
  Budzák Tomáš ZŠ Vrbov
  Čupková Paulína ZŠ Toporec
  Fábryová Veronika ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok
  Konkoľová Zuzana ZŠ Žakovce
  Kovalčíková Valentína ZŠ s MŠ Slovenská Ves
  Oračková Lucia ZŠ s MŠ Holumnica
  Sisková Barbora ZŠ Ľubica

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci

Názov súťaže   ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok
Kolo (okres.,kraj.)   okresné
Kategória   3. kat. 6. - 7. roč. ZŠ
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku
Termín   01-23-19
Miesto   Mestská knižnica, Kežmarok
     
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Baláž Adam ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok
2. Laufová Sofia ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá
3. Dzurilová Sára ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Špaková Sofia Spojená škola Lendak
     
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):    
  Bialončíková Júlia ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
  Čarnogurská Alena ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
  Krupová Tamara ZŠ Vrbov
  Mišalková Juliana ZŠ s MŠ Holumnica
  Mišalková Kristína ZŠ s MŠ Slovenská Ves
  Nálepková Simona ZŠ s MŠ Veľká Lomnica
  Pružinský Tobias ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
  Selepová Lenka ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova, Spišská Belá

29. ročník, školský rok 2018/2019, kategória 1A

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu
(max. 70 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
 Slovná zásoba
(max. 10 b.)
Gramatika
(max. 15 b.)
Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)
Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)
Voľný rozhovor
(max. 15 b.)
 Práca s obrázkom
(max. 15 b.)
1. Mačák, Tobiáš Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, 06001 Kežmarok 6.0 10.0 2.0 8.0 14.7 14.0 54.7  Mgr. Jana Szentiványiová
2. Suchanovský, Mikuláš Základná škola, Školská 535/5, 05907 Lendak 8.5 6.0 3.0 10.0 14.0 12.7 54.2  
3. Badžo, Martin Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, 05901 Spišská Belá 6.5 7.0 2.0 10.0 14.0 14.3 53.8  
3. Boršoš, Štefan ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 , 06001 Kežmarok 8.5 10.0 2.0 10.0 11.0 12.3 53.8  
4. Figlár, Šimon ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 06001 Kežmarok 6.0 7.0 1.0 10.0 11.3 12.0 47.3  Mgr. Lenka Hartingerová
5. Porubovič, Peter Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá 5.5 6.0 4.0 8.0 11.7 6.0 41.2  
6. Starinská, Sára Základná škola s materskou školou sv. Kríža, 06001 Kežmarok 4.5 6.0 4.0 5.0 9.3 9.7 38.5  
7. Pompa, Jiří Základná škola Toporec, Školská 7/6,059 95 Toporec 4.5 6.0 2.0 6.0 8.7 5.0 32.2  

29. ročník, školský rok 2018/2019 kategória 1B

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu
(max. 70 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
 Slovná zásoba
(max. 10 b.)
Gramatika
(max. 15 b.)
Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)
Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)
Voľný rozhovor
(max. 15 b.)
 Práca s obrázkom
(max. 15 b.)
1. Dovjak, Jakub ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 , 06001 Kežmarok 6.0 9.0 5.0 9.0 12.0 13.0 54.0 Mgr. Dušan Holova
2. Ulbrich, Jakub Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá 3.0 8.0 4.5 9.0 13.7 12.7 50.8  
3. Debre, Marcel ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 06001 Kežmarok 3.0 7.0 3.5 7.0 14.7 14.3 49.5  Mgr. Lenka Hartingerová
4. Čupková, Mária Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá 7.0 7.0 3.0 6.0 12.7 11.7 47.3  
5. Jankočka, Alex Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8,06001 Kežmarok 4.0 9.0 1.5 7.0 12.3 12.0 45.8  Mgr. Jana Szentiványiová
6. Jankurová, Dominika Základná škola s materskou školou sv. Kríža, 06001 Kežmarok 4.0 5.0 5.0 8.0 12.0 11.3 45.3  
7. Kubala, Matej Základná škola Toporec, Školská 7/6,059 95 Toporec 2.0 6.0 3.5 9.0 11.3 8.7 40.5  
8. Kaprálová, Linda Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica 3.0 2.0 4.5 8.0 10.3 10.7 38.5  
9. Gallik, Adrián Základná škola, Školská 535/5, 05907 Lendak 6.0 4.0 1.5 8.0 11.7 6.7 37.8  
10. Kromková, Zuzana Spojená škola, Štúrova 231/123, 06101Spišská Stará Ves 1.0 4.0 4.5 5.0 10.0 9.7 34.2  

5.kolo Ligy mládeže Spiša

pondelok, 21 január 2019

usporiada dňa 16.2.2019

Miesto :                  ZŠ Dr. Daniela Fischera, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok

Hrací systém: 2 x 15 min. na hráča, 7 kôl, švajčiarsky systém, pravidlá FIDE pre rapid šach

     Dva turnaje : 1.turnaj:  Open 2004 a starší, a hráči, ktorí majú menej rokov, ale pre vyššie elo     nemôžu hrať GPX

                             2.turnaj GPX: CH 14 a D 14: nar. 2005 -2007

                                                       CH 11 a D 11: nar. 2008 - 2010

                                                       CH 08 a D 08: nar. 2011 a mladší

Riaditeľ turnaja: Rastislav Veštúr : 0902 469 372 mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

         Prihlášky: Pavol Olšanský: 0904 950 258, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 14.2.2019  do 20,00 hod.

Časový rozpis:      Prezentácia:  do 09:00     Otvorenie:  09:15  Vyhodnotenie:  14:30                           

               

Štartovné  :           1 €- v cene štartovného je malé občerstvenie, 2 € prihlásení po termíne

Ceny :                    traja najlepší v každej kategórii, samostatne chlapci a dievčatá

Ďalšie informácie:možnosť parkovania aj pri Červenom evanjelickom kostole- cez víkend  zdarma, presun 4 min k ZŠ (popri nemocnici a gymnáziu), nutné si doniesť prezuvky, prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny.

Vianočné aranžmány

konaná dňa 11. 12. 2018 v CVČ Kežmarok

Kategória: družstvá 7. – 8. roč. ZŠ

  1. Spojená škola – Lendak
  2. ZŠ s MŠ - Spišské Hanušovce
  3. ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská – Spišská Belá
  4. ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova – Spišská Belá

           ZŠ Grundschule, Hradné nám. – Kežmarok

           ZŠ – Vrbov

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie