Aktuality

Novinky z centra voľného času

40. ročník, školský rok 2018/2019

Kategória P3

 

Por. č. Priezvisko a meno Adresa školy Okres Čiastkové body   Body spolu
        Body za úlohy Body za čas  
1 Džadoň Maksim ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   15 11 26
2 Nevický Nikola ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   13 12 25
3 Šoltés Martin ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   13 11 24
4 Halčin Samuel ZŠ Lendak   12 11 23
4 Čuban Juraj ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 11 23
4 Majerská Tamara ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 11 23
5 Prusáková Mária ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   12 10 22
6 Koreňová Juliána ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   11 11 22
6 Novotný Šimon ZŠ Spišská Stará Ves   11 11 22
7 Mýtnik Jakub ZŠ Spišská Stará Ves   10 12 22
8 Dufala Dávid ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   13 8 21
9 Ulbrich Adam ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   12 9 21
10 Kovalčík Kamil ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   10 11 21
11 Švienta Aneta ZŠ Spišská Stará Ves   12 8 20
12 Zavadský Rastislav ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok   11 9 20
13 Volná Eliška ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok   10 10 20
13 Jerdonek Jozef ZŠ Grundschule, Kežmarok   10 10 20
13 Poláček Daniel ZŠ s MŠ Spišská Stará Ves   10 10 20
14 Šablová Petra ZŠ s MŠ Veľká Lomnica   11 8 19
15 Sokolová Terézia ZŠ s MŠ Veľká Lomnica   10 9 19
15 Grich Samuel ZŠ s MŠ Slovenská Ves   10 9 19
  Ostatní riešitelia          
16 Miškovič Matej ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   9   9
16 Čarnogurská Tatiana ZŠ Spišské Hanušovce   9   9
16 Krišandová Elizabeth ZŠ Spišské Hanušovce   9   9
17 Jankura Andreas ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   8   8
17 Budzáková Frederika ZŠ Veľká Franková   8   8
17 Halčinová Zuzana ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   8   8
17 Valeková Adriána ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   8   8
17 Kollárová Laura ZŠ s MŠ Slovenská Ves   8   8
17 Bartko Jakub ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   8   8
17 Gurka Jakub ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   8   8
18 Andrášová Ella ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   7   7
18 Halčin Tomáš ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   7   7
18 Klimková Nela ZŠ Vrbov   7   7
18 Hudák Rafael ZŠ Lendak   7   7
19 Greňová Natália ZŠ Vrbov   6   6
20 Kromka Adam ZŠ Veľká Franková   4   4

 

Kategória P4

 

Por. č. Priezvisko a meno Adresa školy Okres Čiastkové body   Body spolu
        Body za úlohy Body za čas  
1 Choma Šimon ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   14 12 26
1 Kočiš Maroš ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   14 12 26
2 Fábry Daniel ZŠ Ľubica   14 11 25
2 Marhefková Lenka ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   14 11 25
3 Szentiványiová Lívia ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   13 11 24
4 Kadašiová Klára ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   14 9 23
5 Kundra Aleš ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   13 10 23
5 Benko Tobias ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   13 10 23
5 Majerčák Patrik ZŠ Lendak   13 10 23
6 Malich Tomáš ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   12 11 23
6 Gáborčíková Michaela ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 11 23
7 Komarová Amina ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 10 22
7 Džadoň Dávid ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 10 22
8 Halečková Kristína ZŠ Grundschule, Kežmarok   11 11 22
8 Budzák Tomáš ZŠ Vrbov   11 11 22
9 Nebus Rafael ZŠ Lendak   12 9 21
10 Šolcová Rebeka ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   12 8 20
10 Sisková Barbora ZŠ Ľubica   12 8 20
11 Hudaček Samuel ZŠ s MŠ Slovenská Ves   11 9 20
11 Króliková Tamara ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok   11 9 20
12 Hnatová Vanesa ZŠ s MŠ Veľká Lomnica   10 9 19
12 Strela Samuel ZŠ s MŠ Slovenská Ves   10 9 19
12 Chováňaková Justyna ZŠ Grundschule, Kežmarok   10 9 19
13 Konopová Barbora ZŠ Lendak   11 6 17
  Ostatní riešitelia         0
14 Milaňák Maxim ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   9   9
14 Oravec Dominik ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok   9   9
14 Žembovičová Nina ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce   9   9
14 Riš Samuel ZŠ Grundschule, Kežmarok   9   9
14 Olekšák Matúš ZŠ Vlková   9   9
14 Koščák Kamil ZŠ Lendak   9   9
14 Majerčáková Lilien ZŠ Vrbov   9   9
15 Zibura Matúš ZŠ Veľká Franková   8   8
16 Michlík Milan ZŠ Spišská Stará Ves   7   7
16 Krempaský Gregor ZŠ Veľká Franková   7   7
16 Del-Fábro Dávid ZŠ s MŠ, Veľká Lomnica   7   7
17 Kovalčík Lukáš ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   6   6
17 Kromka Matúš ZŠ Spišská Stará Ves   6   6
18 Olekšáková Barbora ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   3   3

 

Kategória P5

 

Por. č.

Priezvisko a meno Adresa školy Okres Čiastkové body   Body spolu
        Body za úlohy Body za čas  
1 Nevická Zoja ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   14 10 24
2 Ferenčáková Natália ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   13 11 24
3 Švikruha Benjamín ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce   12 11 23
4 Špak Ondrej ZŠ Lendak   14 8 22
5 Straško Jakub ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 10 22
6 Schmidt Filip ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   12 10 22
7 Šoltýsová Zuzana ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá   13 8 21
8 Libiak Samuel ZŠ Ľubica   12 9 21
9 Martančík Jáchim ZŠ Spišská Stará Ves   11 9 20
9 Chudá Viktória ZŠ Grundschule, Kežmarok   11 9 20
10 Drienovský Matej ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce   10 10 20
11 Grivalská Diana ZŠ Spišská Stará Ves   13 6 19
12 Karkoška Michal ZŠ s MŠ, Veľká Lomnica   10 9 19
13 Sczurko Štefan ZŠ s MŠ Slovenská Ves   11 6 17
14 Neustadtová Alica ZŠ s MŠ Slovenská Ves   10 7 17
  Ostatní riešitelia         0
15 Hazucha Oliver ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   9   9
15 Majerčák Dávid ZŠ Lendak   9   9
15 Gedrová Sára ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   9   9
15 Lizák Lukáš ZŠ Lendak   9   9
15 Poláček Samuel ZŠ Spišská Stará Ves   9   9
15 Čarnogurská Nela ZŠ Grundschule, Kežmarok   9   9
15 Šleboda Tomáš ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   9   9
15 Majerčáková Mária ZŠ Lendak   9   9
15 Plšíková Michaela ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok   9   9
16 Koščák Oliver ZŠ Lendak   8   8
16 Ploščica Samuel ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá   8   8
16 Kovalčíková Natália ZŠ Vrbov   8   8
16 Selvek Miroslav ZŠ Lendak   8   8
17 Majerská Barbora ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   7   7
17 Karpišová Gabriela ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok   7   7
17 Dragošek Lukáš ZŠ Ľubica   7   7
17 Irhová Viktória ZŠ Spišská Stará Ves   7   7
18 Repetná Natália ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   6   6
18 Pirožek Adam ZŠ Vrbov   6   6
19 Charitunová Zuzana ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok   5   5
19 Jašňák Nicolas ZŠ Lendak   5   5
20 Heringová Bianka ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok   3   3

 

POZVÁNKA PRE RODIČOV

štvrtok, 28 marec 2019

Pozývame

rodičov a zákonných zástupcov detí a mládeže

navštevujúce krúžky

Centra voľného času v Kežmarku

na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 08.04.2019

o 16,30 h.

v sále CVČ v Kežmarku - Gen. Štefánika 47

Dôvodom spoločného stretnutia je voľba zástupcu rodičov
do Rady školského zariadenia pri CVČ v Kežmarku.

 

S úctou Mgr. Ingrid Lindemanová, riaditeľka CVČ Kežmarok

55. ročník, školský rok 2018/2019, kategória D

 

Poradie Priezvisko, meno Názov a adresa školy Teoretické úlohy Teória Praktické úlohy Prax CELKOM Ú R
1 2 3 4 spolu 1 2 spolu (b)
16 18 14 12 60 25 15 40 100.00 min. 40% Pripravoval(a) Pripravoval(a)
1 Babiar Adam ZŠ s MŠ sv. Kríža 13 18 14 12 57 24 13 37 94.00 Ú R Ing. Erika Horváthová Ing. Monika Krajčiová
2 Sosková Sandra ZŠ Dr. Fischera 12 17 14 12 55 21 12 33 88.00 Ú R Mgr. Ľubomíra Krajčová PaedDr. Dagmar Gáborčíková
3 Vengliková Miriam ZŠ Dr. Fischera 12 16.5 10 12 50.5 24 8.75 32.75 83.25 Ú R Mgr. Michal Chren PaedDr. Dagmar Gáborčíková
4 Vilčeková Mária ZŠ s MŠ Sv. Kríža 8 14 11 12 45 24 14 38 83.00 Ú R Ing. Eva Žatkuláková Ing. Monika Krajčiová
5 Výrostek Samuel ZŠ Lendak 6.5 13.5 14 12 46 25 9 34 80.00 Ú R RNDr.Svetozár Štefeček Mgr. Sabína Zednikovičová
6 Ungradyová Petronela ZŠ s MŠ Nižná brána 8 13 8 11 40 24 8 32 72.00 Ú R RNDr. Eva Domonkošová Ing. Marta Strečanská
7 Kapralová Linda ZŠ Ľubica 3 10 13 10 36 25 7 32 68.00 Ú R Mgr. Lenka Lofflerová Mgr. Elena Kurutsová
8 Dragošeková Simona ZŠ Ľubica 8 10 12 6 36 25 6 31 67.00 Ú R Ing. Eva Žatkuláková Mgr. Elena Kurutsová
9 Gurková Bronislava ZŠ s MŠ Slovenská Ves 6 9 13.5 10 38.5 23 4.75 27.75 66.25 Ú R PaedDr. Ivan Hnát Ing. Alžbeta Galliková
10 Pavličková Emma ZŠ Petzvala Sp. Belá 3.5 6 9.5 12 31 25 5.25 30.25 61.25 Ú R PaedDr. Ivan Hnát Mgr. Marta Kováčiková
11 Brutovská Timea ZŠ s MŠ Nižná brána 7 10 8.5 6 31.5 24 4.25 28.25 59.75 Ú R PaedDr. Ivan Hnát Ing. Marta Strečanská
12 Kaňuková Michaela ZŠ Štefánika Sp. Belá 8.5 10 6 6 30.5 24 5 29 59.50 Ú R RNDr.Svetozár Štefeček Mgr. Alica Kušionová
13 Neupauerová Terézia ZŠ Štefánika Sp. Belá 5 11.5 6 6 28.5 22 5 27 55.50 Ú R Ing. Eva Žatkuláková Mgr. Alica Kušionová
14 Zubal Slavomír ZŠ Petzvala Sp. Belá 4.5 3 4 8 19.5 25 5.5 30.5 50.00 Ú R RNDr.Svetozár Štefeček Mgr. Marta Kováčiková
15 0 0 0.00 –– Mgr. Ľubomíra Krajčová
16 0 0 0.00 –– PaedDr. Ivan Hnát
17 0 0 0.00 –– Mgr. Magdalena Karácsony
18 0 0 0.00 –– Mgr. Ľubomíra Krajčová
19 0 0 0.00 ––
20 0 0 0.00 –– RNDr.Svetozár Štefeček
Priemerný bodový zisk 7.50 11.54 10.25 9.64 27.25 23.93 7.68 22.12 49.38
% úspešnosti 46.88 64.09 73.21 80.36 45.42 95.71 51.19 55.31 49.38

Štyri najlepšie dievčenské družstvá sa stretli v utorok 19.3.2019 na okresnom kole vo florbale žiačok ZŠ v športovej hale FOCUS+. Hrali systémom každý s každým na 2 x 8 minút. Najviac sa darilo hráčkam z Vrbova, ktoré zaznamenali 2 výhry a 1 remízu, obhájili prvenstvo a postúpili na Krajské kolo kde im držíme palce. Ostatné družstvá odohrali vyrovnané zápasy a 2. miesto si po 3 remízach vybojovala ZŠ Dr. D. Fischera, na 3. mieste skončila ZŠ s MŠ Nižná brána a 4. miesto patrí dievčatám z Lendaku.

 

Florbal

Vo štvrtok, 21. marca 2019, sa konalo opäť v telocvični Gymnázia Kežmarok okresné kolo vo volejbale žiačok stredných škôl. Na turnaji sa tak isto stretlo 5 škôl a hrali systémom každý s každým na 2 hrané sety do 20 bodov, pričom posledná dvadsiata lopta sa hrala ako "zlatá lopta".
Najviac sa darilo volejbalistkám z Gymnázia Kežmarok, ktoré obhájili minuloročné víťazstvo a zaslúžene sa stali majsterkami okresu v školskom roku 2018/2019. Postúpili na Krajské kolo kde im budeme rovnako ako chlapcom, držať palce.
 
Volejbal D
V stredu, 20. marca 2019, sa stretlo 5 stredných škôl na okresnom kole vo volejbale chlapcov, ktoré sa konalo v telocvični Gymnázia Kežmarok. Chlapci hrali systémom každý s každým na 2 hrané sety do 20 bodov, pričom sa oba sety hrali na tzv. "zlatú loptu". 
Najviac sa darilo hráčom Gymnázia Kežmarok, ktorí vyhrali všetky zápasy a zaslúžene vyhrali. Postupujú tak na Krajské kolo, kde im budeme držať palce.
 
Volejbal CH

Vo štvrtok 14.3.2019 sa v športovej hale FOCUS+ konalo okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili tri najlepšie tímy z okresu Kežmarok - Vrbov, ZŠ Petzvala Spišská Belá a ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá. Chlapci hrali systémom každý s každým 3 x 8 minút. V prvom zápase sa medzi ZŠ Petzvala Spišská Belá a ZŠ Vrbov zrodila remíza 2:2. Rovnako remíza, ale 3:3 nasledovala v zápase oboch škôl zo Spišskej Belej. Na záver porazila ZŠ M. R. Štefánika ZŠ Vrbov výsledkom 5:2 a jej hráči sa stali víťazmi okresného kola a zároveň postupujúcimi na Krajské kolo, kde im budeme držať palce.

 

V utorok 12. marca 2019 sa na pôde SŠ Lendak konalo okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ, na ktorom sa zúčastnili basketbalistky z domácej školy, a teda z Lendaku, hráčky ZŠ s MŠ Nižná brána a ZŠ Grundschule. Dievčatá hrali systémom každý s každým, 2 x 10 min hrubého času.
Najviac sa darilo domácim dievčatám, ktoré najskôr porazili ZŠ Grundschule 44:12 a v druhom zápase aj ZŠ s MŠ Nižná brána pomerom 35:8. V zápase o 2. miesto vyhrala ZŠ s MŠ Nižná brána nad ZŠ Grundschule 12:6.
Víťazkám gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.
 
 

V utorok, 5.3.2019, sa v Mestskej športovej hale konali zápasy okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ. Na turnaji sa zúčastnili 4 tímy - ZŠ Fischera, ZŠ s MŠ Nižná brána, ZŠ Grundschule a SŠ Lendak. Dievčatá si zahrali na 2 víťazné sety do 20 bodov systémom každý s každým. Na 4. mieste sa umiestnili volejbalistky ZŠ Grundschule. Bronzovú pozíciu obsadili žiačky zo ZŠ s MŠ Nižná brána. ZŠ Dr. Fischera obsadila konečné 2. miesto a najviac dôvodov na radosť mali žiačky zo SŠ Lendak. Víťazkám gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole.

 

žiačky ZŠ

View the embedded image gallery online at:
http://cvc-kezmarok.sk/aktuality?start=60#sigProId492918e6e6

 

 

V stredu 6.3.2019 sa konalo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ, na ktorom sa stretli tímy zo Spišskej Starej Vsi, ZŠ Dr. Fischera, ZŠ s MŠ Veľká Lomnica a zo SŠ Lendak. Opäť hrali proti sebe systémom každý s každým na 2 víťazné sety do 20 bodov. Najmenej šťastia mali hráči z Veľkej Lomnice keď prehrali všetky 3 zápasy a obsadili 4 miesto. Po výhre nad Veľkou Lomnicou obsadili konečné tretie miesto hráči zo ZŠ Dr. Fischera. Strieborná pozícia patrí hráčom zo Spišskej Starej Vsi a tak ako u dievčat, aj medzi chlapcami mali najlepšie výkony hráči z Lendaku a stali sa víťazmi okresného kola. Gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole.

žiaci ZŠ

 

 

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie