×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 826

Aktuality

Novinky z centra voľného času

Veľkonočné aranžovanie 2014

utorok, 29 apríl 2014

Okresné kolo súťaže „Veľkonočné aranžovanie 2014“ sa uskutočnilo podľa pokynov uvedených v propozíciách. Do súťaže sa prihlásilo 27 žiakov 5.-9. roč. ZŠ, ale zúčastnilo sa len 24 súťažiacich z 9 škôl v okrese Kežmarok. Náklady spojené s cestovným účastníkov súťaže uhradili vysielajúce organizácie. Občerstvenie ako aj materiálovo-technické zabezpečenie súťaže  zaobstaral organizátor súťaže – CVČ.

Neľahkú prácu mala odborná porota pre voľnú disciplínu: Mgr. Brincková, Mgr. Kovalská a Mgr. Imrich a pre povinnú – Bc. Kušniráková, Ing. Kuchárová a Mgr. Oravcová. Porotcovia hodnotili tvorivosť, nápaditosť, ale aj techniku či aktuálnosť zhotovených prác, ktoré sú každoročne vylepšované a viac prepracované.

Diplomy a vecné ceny /balíčky s plyšákmi a perami/ boli odovzdané víťazom – jednotlivcom 1. 2. a  3. miesto vo voľnej aj povinnej disciplíne, ktorú tohto roku tvorilo aranžovanie veľkonočných vajíčok a obrázkov servítkovou technikou.

Ostatní úspešní účastníci súťaže si odniesli diplomy za účasť.

Do okresného kola 50. ročníka CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, kat D /9. roč. ZŠ/ sa prihlásilo 21 úspešných riešiteľov školského kola z jedenástich ZŠ, pre chorobu sa súťaže zúčastnilo len 16 súťažiacich. V priestoroch Základnej školy Nižná Brána v Kežmarku riešili náročné praktické a teoretické úlohy s možnosťou získať 100 bodov. Najlepší Marek Arpáš získal až 97 bodov.
Víťazom okresného kola  gratulujeme  - patrí im diplom a cena v podobe dar-šekových poukážok. Zároveň sa tešíme veľkému počtu úspešných riešiteľov, ktorí obdržia potvrdenie o úspešnosti.
Tí najlepší deviataci z okresu postupujú na krajské kolo Chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční 24.4.2014.

 

18. a 19. marca 2014 sa do okresného kola PYTAGORIÁDY sa zapojilo 173 najúspešnejších riešiteľov školských kôl, a to 33 tretiakov, 28 štvrtákov, 22 piatakov, 32 šiestakov, 27 siedmakov a 31 ôsmakov, aby si zmerali si sily v presnosti a rýchlosti riešenia matematických úloh.
Každý súťažiaci riešil bez použitia kalkulačky čo najpresnejšie a najrýchlejšie 15 úloh /každú za 1 bod/ do limitu 60 minút. Úspešným riešiteľom sa stáva v prípade zisku aspoň 10 bodov za správne riešenie úloh a každé ušetrené 4 celé minúty do 60 minút sú hodnotené ako 1 bod. Pri rovnakom dosiahnutom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom za kratší čas vynaložený na riešenie úloh.

Celoštátne kolo sa uskutoční  5. a  6. júna 2014 v Bratislave.

V OKRESNOM KOLE FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY súťažilo v kat. E len 6 deviatakov a v kat. F 18 ôsmakov v priestoroch Základnej školy Dr. D. Fischera v Kežmarku.
Víťazom okresného kola v oboch kategóriách gratulujeme  - patrí im diplom a cena v podobe dar-šekových poukážok.
Víťazi kat. E postupujú na krajské kolo Fyzikálnej olympiády, ktoré sa uskutoční 16.4.2014 v Prešove. Držíme prsty !

Dňa 13. 03. 2014 hlavný organizátor CVČ Kežmarok  v spolupráci so ZŠ-Grundschule, Kežmarok zorganizovali okresné kolo suťaže  - Hviezdoslavov Kubín 2014 v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov ZŠ, SŠ v IV. kategóriách. 

Je to postupová súťaž, len prvý z  kategórie postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2014 v Ľubovnianskom osvetovom stredisku v Starej Ľubovni, Nám. Gen. Štefánika 5. 
 
Výhercom gratulujeme.

Dňa 16.2.2014 sa v športovej hale Poprad - Matejovce, uskutočnil futbalový turnaj prípravky kategórie U10. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev: FK Poprad, FAM Poprad, FK Spišská Nová Ves, KS Zakopane, 1.MFK Kežmarok, FK Hranovnica. Hralo sa systémom 5+1, pričom hrací čas trval 17 minút. Po dramatických a vyrovnaných zápasoch si naši chlapci vykopali 2. miesto. Prvé miesto obsadilo družstvo z FAM Poprad na treťom miesto skončila FK Hranovnica, nasledovalo KS Zakopane, FK Poprad a FK Spišská Nová Ves. Pre víťazov boli pripravené poháre a diplomy, no nezabudlo sa ani na individuálne ocenenia. Najlepším brankárom sa stal brankár nášho tímu Kristián Trošan.

Európa v škole

pondelok, 03 marec 2014

Dňa 27. 2. 2014 prebehlo vyhodnotenie 61. ročníka - OK súťaže Európa v škole. Porota hodnotila literárne práce v troch kategóriách ( 1.k.: 6-9 rokov, 2.k.: 10-12 rokov, 3.k.: 13-15 rokov ) a umelecké práce v štyroch kategóriách, pričom z každej kategórie vybrala jednu prácu, ktorá postupuje do celoštátneho kola.  Blahoželáme víťazom a prajeme, aby úspešne obstáli aj v celoštátnom kole tejto súťaže.

Foto: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703862156332115.1073741860.440212519363748&type=3&uploaded=27

Dňa 19. - 20. 02. 2014 v Kežmarku opäť zaznela poézia a próza pri príležitosti obvodového kola významnej recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014, podujatie pripravilo Centrum voľného času v Kežmarku v spolupráci so ZŠ-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, kde zazneli prednesy recitátorov ZŠ z obvodu Kežmarok.
 
Odbornej porote sa s poéziou  a prózou predstavilo, 79 súťažiacich  zo 17 škôl, v I. - IV. kategórii vo veku do 19 rokov. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na Okresnú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutoční 13. marca 2014 v priestoroch Centra voľného času v Kežmarku, Gen. Štefánika 47.
Dňa 11.2.2014, hlavný organizátor CVČ v spolupráci so ZŠ, Dr. D. Fischera, Kežmarok , zorganizovalo 6. ročník - obvodného kola - DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY, kategórie C - 9. roč., D - 8. roč., E - 7. roč., F - 6. roč., žiakov ZŠ.
Prví  dvaja z kategórie C, D, E postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 1.4.2014 v Prešove. 
Víťazom srdečne gratulujeme.  CVČ, Kežmarok
 
Výsledková listina DO /pozri dole farebnú lištu - kategórie C,D,E,F/

Na deň 6. február 2014 organizátori z Centra voľného času pozvali na OBVODNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY najlepších žiakov ZŠ v geografii a zároveň víťazov školských kôl. V Základnej škole Dr. D. Fischera v Kežmarku súťažilo 86 žiakov v piatich kategóriách, a to  E-9.roč., F-8.roč., G-7.roč., H-6.roč. a I-5.roč. Súťaž prebehla v zmysle Organizačného poriadku GO a Metodicko-organizačných pokynov 42. ročníka GO v náročnej monotematickej, teoretickej, miestnej a praktickej časti súťaže. Samozrejme zvíťazili tí najlepší, zaslúžene im patrí diplom a cena v podobe dar-šekových poukážok. Blahoželáme!

Do krajského kola Geografickej olympiády v kategóriách E,F,G,H postupujú prví dvaja úspešní súťažiaci, ktorí získali minimálne 65 bodov. Tento kľúč postupu je plne v súlade s metodicko - organizačnými pokynmi pre 42.ročník Geografickej olympiády  (str. 2 - postup súťaži) a je konzultovaný s predsedníčkou krajskej komisie.
Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutoční 2.4.2014 v Prešove.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prihlásenie