Aktuality

Novinky z centra voľného času

Názov súťaže   ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok
Kolo (okresné, kraj.)   okresné
Kategória   1. kategória 2. - 3. roč. ZŠ
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku
Termín   01-22-20
Miesto   Mestská knižnica, Kežmarok
     
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Čižiková Ema Spojená škola, Lendak
2. Václav Patrik ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
2. Soják Samuel ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Kadaši René ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
3. Kovalčík Dávid ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Cena poroty: čestné uznanie    
  Kuligová Simona ZŠ Toporec
     
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):    
  Džurňáková Natália ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
  Fudalyová Tamara ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá
  Kelnerová Tatiana ZŠ s MŠ Vlkovce
  Kroščeková Viera ZŠ s MŠ Holumnica
  Lihoňová Viktória ZŠ J.M.Petzvala, Moskovská, Spišská Belá
  Uhlárová Zuzana ZŠ Ľubica
  Zemčák Tomáš ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok

 

Názov súťaže   ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok
Kolo (okres., kraj.)   okresné
Kategória   2. kategória 4. - 5. roč. ZŠ
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku
Termín   01-22-20
Miesto   Mestská knižnica, Kežmarok
     
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Brejková Soňa ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
2. Hanesová Kristína ZŠ Dr.D. Fischera, Kežmarok
3. Kadašiová Klára ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
3. Klimek Samuel ZŠ Toporec
Cena poroty: čestné uznanie    
  Oračková Lucia ZŠ s MŠ Holumnica
     
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):    
  Barľáková Vanesa ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
  Brežinová Barbora ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá
  Budzák Tomáš ZŠ Vrbov
  Budzáková Alexandra Spojená škola Lendak
  Ferencková Nela ZŠ s MŠ J.M.Petzvala, Moskovská, Spišská Belá
  Grich Sofia Maria ZŠ s MŠ Veľká Lomnica
  Kovalčíková Valentína ZŠ s MŠ Slovenská Ves
  Sedlická Simona ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok
  Sisková Barbora ZŠ Ľubica
  Šavel Milan ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok

 

Názov súťaže   ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok
Kolo (okres.,kraj.)   okresné
Kategória   3. kat. 6. - 7. roč. ZŠ
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku
Termín   01-22-20
Miesto   Mestská knižnica, Kežmarok
     
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Glodžáková Noemi ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
2. Fábryová Veronika ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok
3. Kapolková Martina ZŠ J.M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá
3. Olšavská Viktória ZŠ M.R. Štefánika, Spišská Belá
     
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):    
  Čarnogurská Alena ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
  Dragošek Lukáš ZŠ Ľubica
  Dunková Michaela ZŠ s MŠ Holumnica
  Galschneider Maxim ZŠ s MŠ Veľká Lomnica
  Kačurová Zuzana ZŠ Toporec
  Kovalčíková Natália ZŠ Vrbov
  Mišalková Kristína ZŠ s MŠ Slovenská Ves
  Vaverčáková Dorota ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok

Dňa 21.1.2020 sa na ZŠ Huncovce konalo okresné kolo v Bedmintone žiačok a žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo 8 škôl, pričom v každej kategórii súťažilo 7 tímov. Aj chlapci a aj dievčatá hrali v dvoch skupinách. Skupiny A boli po žrebovaní 3-členné a skupiny B zase 4-členné. Prvé dva tímy postúpili do boja o medaily.

Medzi chlapcami vyhrali svoje skupiny žiaci Lendaku a ZŠ s MŠ Nižná brána. Za Lendakom sa umiestnili, a do semifinále z druhého miesta postúpili žiaci ZŠ Grundschule. O postupujúcom zo skupiny B rozhodol až žreb, keďže aj Slovenská Ves, Huncovce a Spišská Stará Ves mali v celkovej a aj v redukovanej tabuľke zhodný počet výhier, vyhraných jednotlivých zápasov a aj pomer celkových získaných a stratených setov. Do semifinále teda postúpila vďaka žrebu Spišská Stará Ves, ktorá skončila nakoniec na celkovom 4. mieste. Bronzový stupienok obsadili žiaci zo ZŠ Grundschule, druhé miesto obsadili hráči ZŠ s MŠ Nižná brána a celkovým víťazom medzi chlapcami sa stali hráči z Lendaku.

Do najlepšej štvorky medzi dievčatami postúpili ako víťazky skupín hráčky ZŠ Dr. Fischera a hráčky Lendaku. Spolu s nimi z druhých miest postúpili dievčatá z Grundschule a z Vrbova. Celkové 4. miesto obsadili nakoniec dievčatá zo ZŠ Grundschule a tretie miesto vybojovali hráčky Vrbova. Vo finále potom po výhre 2:1 na Lendakom vyhrali hráčky zo ZŠ Dr. D. Fischera.

Obom víťazom blahoželáme a držíme im palce na Krajskom kole.

V stredu 22.1.2020 sa stretli v Huncovciach 3 stredné školy na okresnom kole žiačok a žiakov v Bedmintone. Turnaja sa zúčastnili žiaci a žiačky Gymnázia Kežmarok, Gymnázia Spišská Stará Ves a SOŠ Garbiarska. Chlapci aj dievčatá hrali systémom každý s každým na 2 získané body. V oboch kategóriách jednoznačne dominovali žiačky a žiaci Gymnázia Kežmarok. Medzi chlapcami obsadili druhé miesto žiaci SOŠ Garbiarska a tretie miesto žiaci zo Spišskej Starej Vsi a dievčatá si toto poradie vymenili, keď druhé skončili žiačky zo Spišskej Starej Vsi a tretie miesto obsadili dievčatá z Garbiarskej školy.

Víťazom a víťazkám srdečne gratulujeme a držíme im palce na Krajskom kole.

30. ročník, školský rok 2019/2020, kategória 1A

Okres Kežmarok, 15.1.2020, miesto konania: ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

 

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body           Body spolu (max. 70 b.) Žiaka/žiačku pripravoval/a
      Písomná časť       Ústna časť      
      Slovná zásoba (max. 10 b.) Gramatika (max. 15 b.) Počúvanie s porozumením (max. 5 b.) Čítanie s porozumením (max. 10 b.) Voľný rozhovor (max. 15 b.) Práca s obrázkom (max. 15 b.)    
1 Jurdik Ján ZŠ s MŠ Nižná Brána 8, 06001 Kežmarok 5.5 7 4 6 11.33 13 46.83 Ing. Jana Ďateľová
2 Horský Samuel ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, 06001 Kežmarok 5 13 2.5 7.5 9 9.6 46.6 Mgr. Danka Staššová
3 Halčin František SŠ Lendak, Školská 535/5 05907 Lendak 5.5 6 4 6.5 11 12.33 45.33 Mgr. Jana Figlárová
4 Rybár Patrik Natanael ZŠ Grundschule, Hradné nám. 38, 06001 Kežmarok 0 2 3.5 6 12.33 11.33 35.16 Ing. Božena Kulhomerová
5 Kostka Boris ZŠ J.M.Petzvala, Moskovská 20,05901 Spišská Belá 4 2 2 6 11 9.66 34.66 Mgr. Michaela Česánková

 

30. ročník, školský rok 2019/2020, kategória 1B

Okres Kežmarok, 15.1.2020, miesto konania: ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

 

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body           Body spolu (max. 70 b.) Žiaka/žiačku pripravoval/a
      Písomná časť       Ústna časť      
      Slovná zásoba (max. 10 b.) Gramatika (max. 15 b.) Počúvanie s porozumením (max. 5 b.) Čítanie s porozumením (max. 10 b.) Voľný rozhovor (max. 15 b.) Práca s obrázkom (max. 15 b.)    
1 Petrík Michael ZŠ Grundschule, Hradné nám. 38, 06001 Kežmarok 9 12 5 10 15 15 66 Mgr. Lenka Hartingerová
2 Tomala Matej ZŠ J.M.Petzvala, Moskovská 20,05901 Spišská Belá 10 13 5 10 15 11.33 64.33 Mgr. Michaela Česánková
3 Muchová Katarína Dr. Daniela Fischera 2, 06001 Kežmarok 9 14 4 8 14.66 14.33 63.99 Mgr. Mária Gemzová
4 Starinská Sára ZŠ s MŠ sv. Kríža, 06001 Kežmarok 10 9 4 8 14.33 13.66 58.99 Mgr. Eva Vojtičková
5 Dobešová Leah ZŠ M.R.Štefánika, 05901 Spišská Belá 9 13 2 10 13 10 57 Mgr. Katarína Čížiková
6 Gallik Adrián SŠ Lendak, Školská 535/5 05907 Lendak 9 14 4 9 13 7 56 Mgr. Iveta Budzáková
7 Semaňáková Viktória ZŠ s MŠ Nižná brána 8, 06001 Kežmarok 8 11 4 7 11.66 12 53.66 RNDr. Lívia Joppová
8 Zavacký René ZŠ Ľubica, 05971 8 10 3 9 12 8.66 50.66 Mgr. Natália Fornadeľová

 

Úspešnými riešiteľmi sú súťažiaci, ktorí získali minimálne 42 b.

Počítačová súťaž

streda, 18 december 2019

VytvorKK je počítačová súťaž v hre Minecraft určená pre deti vo veku pre 8-15 rokov. Bude sa konať v čase prázdnin 3.1. v priestoroch ZŠ s MŠ Nižná brána a súťaž spoluorganizujeme s CVČ Kežmarok. 

 

Prihlášku nájdete tu.

 

 

12. ročník, školský rok 2019/2020, kategória C

 

27. 11. 2019, Kežmarok

 

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu (max. 55 b.)
      Písomná časť Ústna časť  
      Práca s textom (max. 25 b.) Transformácia textu (max. 15 b.) Ústny prejav (max. 15 b.)  
1 Halčinová Vanesa ZŠ Ľubica 16.00 15.00 14.00 45.00
2 Majerčáková Anna Spojená škola, Lendak 20.00 14.00 10.00 44.00
3 Václavová Svetlana ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok 19.00 9.00 15.00 43.00
  Ďalší neúspešní riešitelia:          
4 Celba Filip ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok 23.00 7.00 8.00 38.00
5 Tomala Matej ZŠ J.M.Petzvala, Spišská Belá 21.00 0.00 13.00 34.00
6 Nebusová Anna ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá 20.00 5.00 6.00 31.00
7 Martinovičová Viktória ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok 19.00 5.00 5.00 29.00
8 Trošanová Sofia ZŠ Grundschule, Kežmarok 20.00 0.00 4.00 24.00
9 Krupová Tamara ZŠ Vrbov 16.00 0.00 8.00 24.00
V stredu 13.11.2019 sa v Spišskej Starej Vsi stretli najlepšie dievčenské tímy na Krajskom kole žiačok ZŠ v stolnom tenise.
V skupine A na seba narazili Spišské Hanušovce, Stará Ľubovňa, Svidník a Belá nad Cirochou. Skupinu B tvorili Poprad, Bukovce, Tulčík a Humenné a v skupine C si zmerali sily Vyšný Žipov, Spišské Podhradie a Bardejov. 
Na delenom 10. mieste skončili hráčky Starej Ľubovne a Bukoviec. Spoločné 7. miesto patrí Belej nad Cirochou, Spišskému Podhradiu a hráčkam Tulčíka. Konečné 6. miesto putuje do Popradu, 5. miesto obsadil Bardejov a na 4. mieste skončil Svidník.
Víťazi základných skupín A, B a C sa stretli v spoločnej finálovej skupine, kde po dvoch prehrách v pomere 1:4 skončili na konečnom 3. mieste hráčky Spišských Hanušoviec. Konečné 2. mieste patrí dievčatám Vyšného Žipova, ktoré po výhre 4:1 nad Spišskými Hanušovcami prehrali len s víťazom rovnakým pomerom 1:4. Víťazom Krajského kola v stolnom tenise dievčat ZŠ sa teda po dvoch výhrach 4:1 vo finále stali dievčatá z Humenného. Gratulujeme im a držíme palce na Majstrovstvách Slovenska.
V utorok 12.11.2019 sa v Spišskej Starej Vsi stretlo 10 najlepších družstiev v Prešovskom kraji na Krajskom kole žiakov ZŠ v stolnom tenise. V A skupine sa stretli Bukovce, Sedlice, Svidník a Vranov nad Topľou. V skupine B proti sebe nastúpili Sabinov, Bardejov a Modra nad Cirochou. V skupine C sa stretli Haligovce, Spišské Hanušovce a Spišské Podhradie.
Konečné 10 miesto obsadili hráči Bukoviec, na delenom 8.mieste sa umiestnili Sedlice a Bardejov. 7.miesto patrí Haligovciam, 6. miesto obsadili hráči Sp. Podhradia, 5. miesto vybojoval Sabinov a na 4. mieste skončil Svidník.
Do finálovej skupiny postúpili víťazi základných skupín a teda Vranov nad Topľou, ktorý obsadil po 2 prehrách vo finále konečné 3. miesto. Na 2. mieste skončili chlapci zo Spišských Hanušoviec ako víťazi základnej skupiny C, keď vo finálovej skupine porazili práve Vranov nad Topľou. Nestačili iba na víťaza skupiny B, Modru nad Cirochou, ktorá sa tak stala celkovým víťazom a bude reprezentovať Prešovský kraj na Majstrovstvách Slovenska, kde im držíme palce.
Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa stretlo 6 dievčenských tímov na pôde ZŠ Spišská Stará Ves, aby si zmerali sily v okresnom kole v stolnom tenise ZŠ. Dievčatá hrali systémom každý s každým. Najmenej sa darilo hráčkam zo ZŠ s MŠ sv. Kríža, ktoré obsadili 6 miesto. Na 5. mieste skončili dievčatá zo ZŠ Grundschule a 4. miesto patrí hráčkam ZŠ s MŠ Nižná brána. Bronzovú pozíciu obsadili dievčatá zo Slovenskej Vsi. Druhé miesto vybojovali domáce hráčky Spišskej Starej Vsi a bez prehry zvládli okresné kolo dievčatá zo Spišských Hanušoviec
Víťazkám gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole, ktoré sa bude konať v stredu, 13.11.2019 opäť v Spišskej Starej Vsi.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie