×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 826

Aktuality

Novinky z centra voľného času

Výsledková listina - Olympiáda SJL

pondelok, 28 november 2016
Výsledková listina obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
9. ročník, školský rok 2016/2017, kategória C 
                 
Prešovský kraj, 15. 11. 2016, Kežmarok
                 
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
(max. 55 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Práca s textom                    (max. 25 b.) Transformácia textu                   (max. 15 b.) Ústny prejav
(max. 15 b.)
1. Timea Regecová ZŠ Spišská Stará Ves KK 22,00 0,00 5,00 27,00  
2. Tomáš Majerčák SŠ Lendak KK 19,00 0,00 5,00 24,00  
3. Sára Alžbeta Košúthová ZŠ Ľubica KK 19,00 0,00 9,00 28,00  
4. Lenka Szentiványiová ZŠ Nižná brána, Kežmarok KK 22,00 12,50 6,00 40,50  
5. Klára Potočná ZŠ Grundschulle, Kežmarok KK 23,00 0,00 8,00 31,00  
6. Viktória Kovalčíková ZŠ Vrbov KK 20,00 11,00 7,00 38,00  
7. Veronika Čekovská ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá KK 20,00 15,00 14,00 49,00  
8. Radoslava Čekovská ZŠ Štefánikova, Sp. Belá KK 22,00 13,00 12,00 47,00  
9. Benjamín Gurka ZŠ a MŠ Slovenská Ves KK 23,00 8,00 9,00 40,00  
10. Jakub Gaborčík ZŠ a MŠ sv. Kríža, Kežmarok KK 23,00 0,00 7,00 30,00  
11. Katarína Vosovičová ZŠ Fishera, Kežmarok KK 23,00 10,50 11,00 44,50  
12.                
13.                
14.                
15.                

Gymnastika v CVČ

štvrtok, 29 september 2016

UPOZORŇUJEME, že prvé stretnutie všetkých záujemcov o gymnastické krúžky s p. Boryovou a s .p.Balabasovou, bude v utorok 04.10.2016 o 16,00 hod v telocvični na ZŠ Nižbńá brána, Kežmarok

Gymnastika v CVČ

štvrtok, 29 september 2016

Upozornenie

streda, 21 september 2016

!!!! POZOR!!!! Vzdelávacie poukazy v školskom roku 2016/2017  môžete poskytnúť na krúžkovú činnosť v Centre voľného času len do 22.09.2016. Ďakujeme. 

Informácia o voľných pracovných miestach podľa Zákona 390 /2011Z.z., § 11a, ktorým sa dopĺňa a mení zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kežmarok, 22.07.2016

Voľné pracovné miesta od 01.09.2016 na dobu určitú

Názov zamestnávateľa Centrum voľného času
Adresa Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok
Kategória zamestnanca vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady Úplné stredné odborné vzdelanie (Stredná pedagogická škola), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa resp. I. stupňa v odbore vychovávateľstvo,
Požadované doklady Žiadosť, profesijný životopis, doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní, výpis z registra trestov, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, dĺžka započítanej praxe, súhlas s použitím osobných údajov.

Požadované dokumenty doručiť do 05.08.2016 na adresu :

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

 

 

Pohovor s uchádzačom je stanovený na 24.08.2016.

O konkrétnom čase Vás budeme vopred informovať.

                 

Mgr. Ingrid Lindemanová

Riaditeľka CVČ Kežmarok

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prihlásenie