×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 826

Aktuality

Novinky z centra voľného času

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Miesto práce:

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok
Typ pracovnej ponuky:

Školstvo , vychovávateľ

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Platové pomery:

Platová trieda určená kvalifikačným predpokladom a ustanoveným osobitným predpisom  Podľa zákona 553/2003, platová tabuľka príslušného rezortu

Termín nástupu do práce:

1. apríl 2017

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Informácie pre uchádzača:

Pracovný čas: 37 ½ hodiny,

Základný úväzok 30 – hodín, podľa  Nariadenia vlády SR 422/2009 - §2, ods.( 3),

1 vyučovacia hodina 60 min

Pracovné podmienky

Výchovno – vzdelávacia  činnosť s deťmi ( Vyhláška MŠ SR 306 / 2009) a mládežou do 30 rokov (Zákon 282 /2008 o podpore práce s mládežou)

-          Pravidelná záujmová činnosť

-          Príležitostná záujmová činnosť

-          Prázdninová činnosť

-          Voľnočasové aktivity

-          Spontánna činnosť

-          Spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy

-          Medzinárodná výmena a mobilita

-          Aktivity podporujúce sociálno – patologické javy

-          Monitorovanie

-          Informačná a poradenská aktivita

-          Riadenie a pripravovanie projektov

-          Spolupráca so školami a školskými zariadeniami

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady : podľa Vyhlášky SR 437/2009, časť XIII,

písm. A - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  časť 1 - 4,6 – 12, 15 - 20

alebo

písm. B – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, časť 1 – 2, 4 - 8

alebo

písm. D – úplné stredné odborné vzdelanie, časť 1 – 6, 8 - 15

Jazykové znalosti:

Znalosť slovenského jazyka,

vítaná je znalosť ďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2 – C1

Iné znalosti:

vítané

Požadované dokumenty:

-          Diplom o ukončení najvyššieho vzdelania

-          Všetky osvedčenia o vykonaných skúškach a ďalšom vzdelaní ( v prípade ukončenia  1. alebo 2. atestácie)

-          Výpis z registra trestov

-          Profesijný životopis

-          Motivačný list

-          Potvrdenie o praxi – čestné prehlásenie

Požadované dokumenty doručiť do 03.03.2017 na adresu :

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Pohovor s uchádzačom je stanovený na 20.03.2017. O konkrétnom čase Vás budeme vopred informovať.

                  Mgr. Ingrid Lindemanová

Riaditeľka CVČ Kežmarok

Výsledková listina - Olympiáda SJL

pondelok, 28 november 2016
Výsledková listina obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
9. ročník, školský rok 2016/2017, kategória C 
                 
Prešovský kraj, 15. 11. 2016, Kežmarok
                 
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
(max. 55 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Práca s textom                    (max. 25 b.) Transformácia textu                   (max. 15 b.) Ústny prejav
(max. 15 b.)
1. Timea Regecová ZŠ Spišská Stará Ves KK 22,00 0,00 5,00 27,00  
2. Tomáš Majerčák SŠ Lendak KK 19,00 0,00 5,00 24,00  
3. Sára Alžbeta Košúthová ZŠ Ľubica KK 19,00 0,00 9,00 28,00  
4. Lenka Szentiványiová ZŠ Nižná brána, Kežmarok KK 22,00 12,50 6,00 40,50  
5. Klára Potočná ZŠ Grundschulle, Kežmarok KK 23,00 0,00 8,00 31,00  
6. Viktória Kovalčíková ZŠ Vrbov KK 20,00 11,00 7,00 38,00  
7. Veronika Čekovská ZŠ J. M. Petzvala, Sp. Belá KK 20,00 15,00 14,00 49,00  
8. Radoslava Čekovská ZŠ Štefánikova, Sp. Belá KK 22,00 13,00 12,00 47,00  
9. Benjamín Gurka ZŠ a MŠ Slovenská Ves KK 23,00 8,00 9,00 40,00  
10. Jakub Gaborčík ZŠ a MŠ sv. Kríža, Kežmarok KK 23,00 0,00 7,00 30,00  
11. Katarína Vosovičová ZŠ Fishera, Kežmarok KK 23,00 10,50 11,00 44,50  
12.                
13.                
14.                
15.                

Gymnastika v CVČ

štvrtok, 29 september 2016

UPOZORŇUJEME, že prvé stretnutie všetkých záujemcov o gymnastické krúžky s p. Boryovou a s .p.Balabasovou, bude v utorok 04.10.2016 o 16,00 hod v telocvični na ZŠ Nižbńá brána, Kežmarok

Gymnastika v CVČ

štvrtok, 29 september 2016

Upozornenie

streda, 21 september 2016

!!!! POZOR!!!! Vzdelávacie poukazy v školskom roku 2016/2017  môžete poskytnúť na krúžkovú činnosť v Centre voľného času len do 22.09.2016. Ďakujeme. 

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prihlásenie