Aktuality

Novinky z centra voľného času

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci

P.č. Meno súťažiaceho Škola Úloha č. 1 Úloha č. 2 Úloha č. 3 Spolu
1. Samuel Cisko Spojená škola Sp. St. Ves 6 6 6 18
  Ján Jurdík ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 6 6 18
  Patrícia Krejnusová ZŠ Slov. Ves 6 6 6 18
  Samuel Straško ZŠ Dr. Fischera KK 6 6 6 18
2. Bibiana Koreňová ZŠ Dr. Fischera KK 6 4 6 16
3. Filip Strela ZŠ Slov. Ves 6 3 6 15
4. Sabina Halčinová Spojená škola Lendak 6 4 4 14
  Kristián Kočiš ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 3 5 14
5. Samuel Horský ZŠ Dr. Fischera KK 4 5 4 13
  Roland Kaprál ZŠ Grundschule KK 6 4 3 13
6. Tomáš Cehula ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 6 0 6 12
  Liliana Ciošová ZŠ Dr. Fischera KK 6 1 5 12
  Ondrej Habiňák ZŠ Veľká Lomnica 6 0 6 12
  Šimon Hanečák ZŠ Dr. Fischera KK 6 1 5 12
  Emily Mária Hudačeková ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 2 4 12
  Dominik Košar ZŠ Veľká Lomnica 6 0 6 12
  Karin Krempaska ZŠ Veľká Lomnica 6 0 6 12
  Karin Krempaska ZŠ Dr. Fischera KK 6 0 6 12
7. Sebastian Dravecký ZŠ Dr. Fischera KK 6 4 1 11
  Romana Svocáková ZŠ Dr. Fischera KK 4 1 6 11
8. Ella Krompaščíková ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 0 4 10
  Stela Laskovská ZŠ Dr. Fischera KK 6 0 4 10
  Patrik Pataky ZŠ Štefániková Sp. Belá 6 0 4 10
  Júlia Pavlíková Spojená škola Lendak 4 2 4 10
  Lucia Skibčáková ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 0 4 10
  Marek Trbota ZŠ Dr. Fischera KK 6 0 4 10
9. Simona Fiamčíková ZŠ Štefániková Sp. Belá 5 0 4 9
  Nikola Pitoňáková ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 1 2 9
  Fabián Siska ZŠ Petzvala, Sp. Belá 3 0 6 9
  Laura Spišáková ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 6 1 2 9

Ostatní riešitelia

10. Laura Bachledová ZŠ Štefániková Sp. Belá 6 0 2 8
11. Karolína Čarnogurská Spojená škola Sp. St. Ves 5 0 1 6
  Marek Mitnik Spojená škola Sp. St. Ves 5 0 1 6
  Radovan Vojtaššák ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 0 0 6
  Veronika Ziburová ZŠ Štefániková Sp. Belá 6 0 0 6
12. Ester Kočová ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 3 0 2 5
  Tobias Kuffa ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 5 0 0 5
  Ivana Dovjaková ZŠ Ľubica 0 0 1 1

Dátum: 24.01.2018

XXVIII. ročník, školský rok 2017/2018, kategória 1B

Okres Kežmarok, 16.01.2018, Centrum voľného času Kežmarok

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu
(max. 70 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Slovná zásoba
(max. 10 b.)
Gramatika
(max. 15 b.)
Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)
Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)
Voľný rozhovor
(max. 15 b.)
Práca s obrázkom
(max. 15 b.)
1. Zaira Záremská ZŠ Grundschule, Kežmarok 7.0 14.0 5.0 7.0 14.7 13.7 61.3 Ing. B. Kulhomerová
2. Júlia Ilášová Spojená škola Nižná brána 10.0 14.0 5.0 7.0 10.7 14.3 61.0 Mgr. J. Szentiványiová
3. Barbora Václaveková ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok 6.0 12.0 3.0 2.0 13.0 14.3 50.3 Ing. Ľ. Bednárová
4. Klára Maržič Spojená škola Sv. Kríža, Kežmarok 3.0 11.0 3.0 5.0 15.0 12.3 49.3 Mgr. E. Vojtičková
5. Mário Koščák Spojená škola Lendak 3.0 10.0 3.0 4.0 14.0 13.3 47.3 M. Habiňák
6. Jakub Ulbrich ZŠ Petzvala, Sp. Belá 3.0 10.0 4.0 1.0 13.3 10.3 41.7 Mgr. M. Česánková
7. Veronika Marhefková Spojená škola Spišská Stará Ves 3.0 13.0 3.0 4.0 11.0 4.7 38.7 J. Gemza
8. Martin Pliško ZŠ M.R. Štefánika, Sp. Belá 2.0 7.0 0.0 3.0 11.0 10.3 33.3 Mgr. S. Belončáková
9. Samuel Harendarčík ZŠ Toporec 0.0 6.0 2.0 4.0 12.0 8.0 32.0 Mgr. M. Rezničáková

 Predseda OK OAJ: Mgr. Danka Staššová

Centrum voľného času Kežmarok

Úspešnými riešiteľmi sú súťažiaci, ktorí získali minimálne 42 b.

XXVIII. ročník, školský rok 2017/2018, kategória 1A

Okres Kežmarok, 16.01.2018, Centrum voľného času Kežmarok

 

Kategória1.A

 

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu
(max. 70 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Slovná zásoba
(max. 10 b.)
Gramatika
(max. 15 b.)
Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)
Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)
Voľný rozhovor
(max. 15 b.)
Práca s obrázkom
(max. 15 b.)
1. Matej Tomala ZŠ Petzvala, Sp. Belá 7.5 12.0 3.0 7.0 14.0 10.3 53.8 Mgr. S. Dudášová
2. Mikuláš Suchanovský Spojená škola Lendak 5.5 13.0 3.5 7.0 9.0 12.3 50.3 Ing. T. Pjonteková
3. Martin Varšo Spojená škola Nižná brána 3.5 11.0 3.0 8.0 11.7 12.3 49.5 RNDr. Lívia Joppová
4. Marcel Debre ZŠ Grundschule, Kežmarok 0.0 11.0 2.0 5.0 12.7 14.3 45.0 Mgr. L. Hartingerová
5. Timotej Zavadský ZŠ M.R. Štefánika, Sp. Belá 2.0 6.0 3.0 7.0 11.7 8.3 38.0 Mgr. S. Belončáková
6. Gašpar Koršňák ZŠ Toporec 2.0 9.0 4.0 5.0 7.7 10.0 37.7 Mgr. A.Hanakovičová
7. Daniel Vyšňovský ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok 2.5 10.0 1.5 1.0 8.7 7.3 31.0 Ing. Ľ. Bednárová

Predseda OK OAJ: Mgr. Danka Staššová

Centrum voľného času Kežmarok

Úspešnými riešiteľmi sú súťažiaci, ktorí získali minimálne 42 b

 

 

11. 01.
od 8,30 h.
KIMBAL - súťaž v netradičnom športe pre žiakov ZŠ v Kežmarku Športová hala
26. 01.
o 8,00 h.
ŠALIANSKY MAŤKO – okresná súťaž v prednese povestí žiakov ZŠ okresu Kežmarok CVČ Kežmarok
30. 01.
o 8,00 h.
MILUJEM SLOVENSKO – vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ CVČ Kežmarok

KLUBY, MLÁDEŽ, RODIČIA S DEŤMI:

  • Január, február – zasadnutia Mládežníckeho parlamentu v rámci projektu ACVČ SR Nové Centrum
  • Priebežne – neformálne stretávanie s mládežníkmi popoludní v CVČ
  • 11. 01. o 16,00 h. – Klub podpory dojčenia – v sále CVČ

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY:

  • 16. 01. od 9,00 h. – Olympiáda anglického jazyka, okresné kolo žiakov ZŠ, kat. A, B
  • 18. 01. od 9,00 h. – Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo žiakov ZŠ, kat. A, B
  • 24. 01. Od 9,00 h. – Matematická olympiáda, okresné kolo žiakov ZŠ, kat. Z5, Z9

PRIPRAVUJEME:

02. 02. – výtvarné tvorivé dielne Fašiangy, Turíce

01. 02. – Okresné kolo v lyžovaní žiakov ZŠ

26. 02. – 02. 03. - PODUJATIA CEZ JARNÉ PRÁZDNINY

Výsledková listina obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
10. ročník, školský rok 2017/2018, kategória C
Prešovský kraj, 29. 11. 2017, Kežmarok
                 
Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
(max. 55 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Práca s textom (max. 25 b.) Transformácia textu (max. 15 b.) Ústny prejav
(max. 15 b.)
1. Monika Grichová ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Sp. Belá KK 22.50 11.00 15.00 48.50
2. Karolína Halčinová ZŠ Lendak KK 20.50 14.00 12.00 46.50  
3. Marek Frič ZŠ Vrbov KK 18.50 6.50 15.00 40.00  
4. Sofia Szentivanyová ZŠ Ľubica KK 18.50 14.00 5.00 37.50  
5. Viktória Galliková ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok KK 18.50 0.00 14.00 32.50  
6. Gabriela Ulbrichová ZŠ Petzvala, Sp. Belá KK 23.00 0.00 8.00 31.00  
7. Ester Švienta ZŠ Sp. St. Ves KK 21.50 0.00 8.00 29.50  
8. Karolína Vilgová ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok KK 19.00 0.00 10.00 29.00  
9. Boris Burdíček ZŠ Nižná Brána, Kežmarok KK 21.50 0.00 7.00 28.50  
10. Kristína Gancarčíková ZŠ Hradné námestie , Kežmarok KK 16.00 0.00 11.00 27.00  
11.                
12.            
13.              
14.              
15.                
                 
         
                 
 

Olympiáda netradičných športov

štvrtok, 23 november 2017

Dnes sne zahájili olympiádu netradičných športov v meste Kežmarok.

Víťazom giant volejbalu sa stalo družstvo ZŠ Hradné namestie.

Na druhom mieste sončila ZŠ s MŠ Nižná brána a na tretiom mieste ZŠ Dr.Fischera.

Blahoželáme víťazom a tešíme sa na ďalšie kolo netradičných športov, ktore bude 11.12.pokracujeme Rinom.

View the embedded image gallery online at:
http://cvc-kezmarok.sk/aktuality?start=140#sigProId834b819bf0

Okresné kolo v stolnom tenise SŠ

sobota, 11 november 2017
Dňa 9. novembra 2017 sa v Mestskej športovej hale v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiačok a žiakov stredných škôl. V oboch kategóriách súperilo 6 škôl v dvoch 3-členných skupinách. Z každej skupiny postúpil víťaz priamo do finále a družstvá na druhom mieste v skupine hrali o konečné 3. miesto.
V kategórií chlapcov sa z víťazstva tešilo Gymnázium Spišská Stará Ves. Druhé miesto obsadilo Gymnázium Kežmarok a v boji o 3. miesto si poradila Kušnierska brána s Bielou vodou.
Konečné poradie: 1. Gym. Sp. St. Ves   2. Gym. KK   3. SOŠ Kušnier. brána   4. SSOŠ Biela voda   5. Hotel. akadémia   6. SUŠ Slavkovská
 
V kategórii dievčat triumfovalo Gymnázium Spišská Stará Ves, ktoré vo finále porazilo Hotelovú akadémiu a na 3. mieste skončila SOŠ Garbiarska.
Konečné poradie: 1. Gym. Sp. St. Ves   2. Hotel. akadémia   3. SOŠ Garbiarska   4. Gym. KK   5. SUŠ Slavkovská   6. SOŠ Kušnier. brána
 
Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole v Sabinove.

November s CVČ Kežmarok

nedeľa, 05 november 2017

PRIPRAVUJEME NA  MESIAC  NOVEMBER  2017

 

 

  06. 11.

od 17,30 h.

PLETIEME  Z  PAPIERA  S MARIENKOU  recyklujeme papier, tvorivá dielňa

 

CVČ Kežmarok

  8. 11.

o 13,00 h.

MLÁDEŽNÍCKY  KLUB -

ustanovujúce zasadnutie

CVČ Kežmarok

  24. 11.

o 9,00 h.

MAXIVOLEJBAL – súťaž v netradičnom športe pre žiakov ZŠ v Kežmarku

Športová hala

 

 

KLUBY,  MLÁDEŽ,  RODIČIA  S  DEŤMI:

-          2. 11. o 13,00 h. – Žiacke školské rady – porada koordinátorov ŽŠR v CVČ

-          9. 11. o 16,00 h. – Klub podpory dojčenia – v sále CVČ

-        14. – 19. 11. – GAMIFIKÁCIA – projekt MŠVVaŠ SR a ACVČ SR – Náchod ČR

-        16. – 19. 11. – Pracovná návšteva partnerského DDM – Kadaň ČR

ŠKOLSKÉ  ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE  A  OLYMPIÁDY:

-        09. 11. od 8,00 h. – Stolný tenis, okresné kolo žiakov SŠ

-        29. 11. od 9,00 h. – Olympiáda slovenského jazyka a literatúry, ZŠ – kat. C

 

PRIPRAVUJEME:

  1. 12.  –  NOVÉ  CENTRUM – stretnutie mládeže so zástupcami mesta Kežmarok v rámci projektu ACVČ SR

  6. 12.  – MIKULÁŠ – celomestské oslavy príchodu Mikuláša

15. 12.  –  RINGO – v rámci súťaží v netradičných športoch pre ZŠ

18. 12.  –  VIANOČNÉ  ARANŽMÁ

27.12. – 5.1.2018 – podujatia  cez  vianočné  prázdniny

V dňoch 25. a 26. 10. 2017 sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo okresné kolo žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise. V kategórii chlapcov súperilo 8 družstiev a v napínavom finále si postup na krajské kolo vybojovalo družstvo ZŠ s MŠ Nižná brána. Na druhom mieste skončila domáca Spišská Stará Ves a 3. miesto obsadilo družstvo ZŠ s MŠ Slovenská Ves, ktorá v boji o bronzovú medailu porazila ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce.
 
Dievčatá súperili v konkurencii 5 družstiev a teda hralo sa systémom každý s každým. Jasným víťazom sa stala ZŠ s MŠ Slovenská Ves, druhé miesto obsadila opäť domáca Spišská Stará Ves a na treťom mieste skončila ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce.
 
Víťazom gratulujeme a držíme palce v marci na krajskom kole opäť v Spišskej Starej Vsi.!
V dňoch 19.10.2017 a 24.10.2017 sa uskutočnili okresné kolá v Bedmintone žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Oba turnaje hostila základná škola v Huncovciach. 19.10. sa medzi chlapcami ZŠ v konkurencii 6 družstiev tešila SŠ Lendak, pred ZŠ s MŠ Nižná Brána a ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá. Medzi dievčatami ZŠ vyhralo družstvo ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá, na 2. mieste skončila SŠ Lendak a tretie miesto obsadila ZŠ Grundschule Kežmarok.
 
Medzi strednými školami v kategórii chlapcov dominovalo Gymnázium Spišská Stará Ves pred Gymnáziom Kežmarok a SSOŠ Biela voda. U dievčat rovnako ako u chlapcov vyhralo družstvo Gymnázia Spišská Stará Ves pred SOŠ Garbiarska a SSOŠ Biela voda.
 
Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole v Poprade.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie