Aktuality

Novinky z centra voľného času

Slávici z lavice

utorok, 20 február 2018

Súťaž v speve modernej piesne, okresné kolo, 14.2.2018 v ZUŠ na Petržalske ul. v Kežmarku

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže Geografická olympiáda
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (obv.reg.kraj.) Obvodné
Kategória (ch,d) G
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín a miesto 02-06-18
Počet zúčastnených škôl 9
Počet zúčastnených žiakov 22
Počet organizátorov
Zhodnotenie akcie:
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1. Čorbová Rebeka ZŠ Dr. D. Fischera 37 38 5 80
2. Trbola Marek ZŠ Dr. D. Fischera 32 38 9 79
3 Koreňová Bibiána ZŠ Dr. D. Fischera 38 34 6 78
4 Pataky Patrik ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 34 36 6 76
5 Strela Filip ZŠ Slovenská Ves 33 34 9 76
6. Jurdík Ján ZŠ Nižná Brána 33 32 10 75
7. Kaprál Roland ZŠ Grundschule KK 31 36 8 75
8 Tomas Adam ZŠ Slovenská Ves 32 31 7 70
9 Krejnusová Patrícia ZŠ Slovenská Ves 28 33 6 67
10 Dernerová Alexandra ZŠ Grundschule KK 25 34 5 64
11 Halčin František SŠ Lendak 26 32 5 63
12 Plišková Lucia ZŠ Petzvala, Sp. Belá 25 30 6 61
13. Banczík Samuel ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 5 60
14. Bujňák Lukáš ZŠ Nižná Brána 23 33 3 59
15. Kovalčík Daniel ZŠ Nižná Brána 19 37 3 59
16. Mastiš Juraj ZŠ Grundschule KK 25 27 5 57
17. Cehula Tomáš ZŠ sv. Kríža, KK 18 33 4 55
18. Suchanovský Stanislav SŠ Lendak 22 27 3 52
19. Fujdiar Alex ZŠ sv. Kríža, KK 16 27 9 52
20. Budzáková Anna Mária ZŠ Lendak 20 28 3 51
21. Fiamčíková Simona ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 20 26 5 51
22. Tkáč Branislav ZŠ Petzvala, Sp. Belá 18 16 5 39
predseda komisie štatutár organizátora
PaedDr. Jana Kriaková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže Geografická olympiáda
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (obv.reg.kraj.) Obvodné
Kategória (ch,d) E
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín a miesto 02-06-18
Počet zúčastnených škôl 7
Počet zúčastnených žiakov 22
Počet organizátorov 10
Zhodnotenie akcie:
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Uhrin Jakub ZŠ Dr. D. Fischera 41 35 7 83
2 Halčínová Paulína ZŠ Petzvala, Sp. Belá 39 36 8 83
3 Zemjanek Marek ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 46 27 9 82
4 Kovaříková Eva ZŠ Nižná brána, KK 38 34 10 82
5 Vengliková Miriam ZŠ Dr. D. Fischera 42 31 6 79
6 Ilášová Júlia ZŠ Nižná brána, KK 41 28 10 79
7 Majerčáková Lucia ZŠ Spišská Stará Ves 39 30 9 78
8 Burdíček Boris ZŠ Nižná brána, KK 38 30 10 78
9 Ovšonká Alexandra ZŠ Spišská Stará Ves 37 30 9 76
10 Ferenčáková Barbora ZŠ Dr. D. Fischera 38 29 6 73
11 Majerčák Matej ZŠ Lendak 36 30 7 73
12 Havran Marko ZŠ Grundschule, KK 35 29 8 72
13 Gurková Bronislava ZŠ Slovenská Ves 37 28 6 71
14 Kolodzejová Juliana ZŠ Spišská Stará Ves 38 23 8 69
16 Lendacký Matúš ZŠ Grundschule, KK 33 26 5 64
15 Pattermann Sebastián ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 27 27 10 64
17 Koščák Mário ZŠ Lendak 30 28 5 63
18 Zubal Slavomír ZŠ Petzvala, Sp. Belá 27 29 7 63
19 Škvarek Adam ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 4 59
20 Dragošeková Simona ZŠ Ľubica 33 18 6 57
21 Strela Gabriel ZŠ Slovenská Ves 25 24 6 55
22 Horoba Jakub ZŠ Grundschule, KK 33 15 5 53
predseda komisie štatutár organizátora
PaedDr. Jana Kriaková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže Geografická olympiáda
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (obv.reg.kraj.) Obvodné
Kategória (ch,d) F
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín a miesto 02-06-17
Počet zúčastnených škôl 9
Počet zúčastnených žiakov 20
Počet organizátorov
Zhodnotenie akcie:
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Vojtičková Dorota ZŠ Dr. Fischera, KK 36 24 10 70
2 Pajerová Sára ZŠ Štefaniková, Sp. Belá 35 19 10 64
3 Halčin Kristián SŠ Lendak 30 23 8 61
4 Kapolková Lenka ZŠ Slovenská Ves 29 18 10 57
5 Olekšák Juraj ZŠ Nižná brána 8, KK 24 21 10 55
6 Barloková Sára ZŠ Slovenská Ves 29 16 9 54
8 Majerčáková Anna SŠ Lendak 25 21 5 51
7 Kundrová Karolína ZŠ Dr. Fischera, KK 24 18 9 51
9 Štefaňák Tomáš ZŠ Grundschule, KK 28 10 9 47
10 Cehuľová Nina ZŠ Petzvala, Sp. Belá 26 8 10 44
11 Haščinová Alexandra ZŠ Dr. Fischera, KK 22 12 10 44
12 Celba Filip ZŠ Nižná brána 8, KK 23 9 10 42
13 Bazan Timotej ZŠ Spišská Stará Ves 19 16 7 42
14 Baláž Adam ZŠ sv. Kríža, KK 19 14 6 39
15 Bieľaková Iveta ZŠ Spišská Stará Ves 22 3 6 31
16 Groman Jakub ZŠ Slovenská Ves 19 7 4 30
17 Halčin Martin SŠ Lendak 11 13 2 26
18 Fiamčík Erik ZŠ Nižná brána 8, KK 11 12 2 25
19 Raivone Daniele ZŠ sv. Kríža, KK 11 7 7 25
20 Petrulák Andrej ZŠ sv. Kríža, KK 9 6 6 21
predseda komisie štatutár organizátora
PaedDr. Jana Kriaková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže Geografická olympiáda
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (obv.reg.kraj.) Obvodné
Kategória (ch,d) G
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín a miesto 02-06-18
Počet zúčastnených škôl 9
Počet zúčastnených žiakov 22
Počet organizátorov
Zhodnotenie akcie:
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1. Čorbová Rebeka ZŠ Dr. D. Fischera 37 38 5 80
2. Trbola Marek ZŠ Dr. D. Fischera 32 38 9 79
3 Koreňová Bibiána ZŠ Dr. D. Fischera 38 34 6 78
4 Pataky Patrik ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 34 36 6 76
5 Strela Filip ZŠ Slovenská Ves 33 34 9 76
6. Jurdík Ján ZŠ Nižná Brána 33 32 10 75
7. Kaprál Roland ZŠ Grundschule KK 31 36 8 75
8 Tomas Adam ZŠ Slovenská Ves 32 31 7 70
9 Krejnusová Patrícia ZŠ Slovenská Ves 28 33 6 67
10 Dernerová Alexandra ZŠ Grundschule KK 25 34 5 64
11 Halčin František SŠ Lendak 26 32 5 63
12 Plišková Lucia ZŠ Petzvala, Sp. Belá 25 30 6 61
13. Banczík Samuel ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 5 60
14. Bujňák Lukáš ZŠ Nižná Brána 23 33 3 59
15. Kovalčík Daniel ZŠ Nižná Brána 19 37 3 59
16. Mastiš Juraj ZŠ Grundschule KK 25 27 5 57
17. Cehula Tomáš ZŠ sv. Kríža, KK 18 33 4 55
18. Suchanovský Stanislav SŠ Lendak 22 27 3 52
19. Fujdiar Alex ZŠ sv. Kríža, KK 16 27 9 52
20. Budzáková Anna Mária ZŠ Lendak 20 28 3 51
21. Fiamčíková Simona ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 20 26 5 51
22. Tkáč Branislav ZŠ Petzvala, Sp. Belá 18 16 5 39
predseda komisie štatutár organizátora
PaedDr. Jana Kriaková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže Geografická olympiáda
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (obv.reg.kraj.) Obvodné
Kategória (ch,d) F
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín a miesto 02-06-17
Počet zúčastnených škôl 9
Počet zúčastnených žiakov 20
Počet organizátorov
Zhodnotenie akcie:
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Vojtičková Dorota ZŠ Dr. Fischera, KK 36 24 10 70
2 Pajerová Sára ZŠ Štefaniková, Sp. Belá 35 19 10 64
3 Halčin Kristián SŠ Lendak 30 23 8 61
4 Kapolková Lenka ZŠ Slovenská Ves 29 18 10 57
5 Olekšák Juraj ZŠ Nižná brána 8, KK 24 21 10 55
6 Barloková Sára ZŠ Slovenská Ves 29 16 9 54
8 Majerčáková Anna SŠ Lendak 25 21 5 51
7 Kundrová Karolína ZŠ Dr. Fischera, KK 24 18 9 51
9 Štefaňák Tomáš ZŠ Grundschule, KK 28 10 9 47
10 Cehuľová Nina ZŠ Petzvala, Sp. Belá 26 8 10 44
11 Haščinová Alexandra ZŠ Dr. Fischera, KK 22 12 10 44
12 Celba Filip ZŠ Nižná brána 8, KK 23 9 10 42
13 Bazan Timotej ZŠ Spišská Stará Ves 19 16 7 42
14 Baláž Adam ZŠ sv. Kríža, KK 19 14 6 39
15 Bieľaková Iveta ZŠ Spišská Stará Ves 22 3 6 31
16 Groman Jakub ZŠ Slovenská Ves 19 7 4 30
17 Halčin Martin SŠ Lendak 11 13 2 26
18 Fiamčík Erik ZŠ Nižná brána 8, KK 11 12 2 25
19 Raivone Daniele ZŠ sv. Kríža, KK 11 7 7 25
20 Petrulák Andrej ZŠ sv. Kríža, KK 9 6 6 21
predseda komisie štatutár organizátora
PaedDr. Jana Kriaková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže Geografická olympiáda
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (obv.reg.kraj.) Obvodné
Kategória (ch,d) E
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín a miesto 02-06-18
Počet zúčastnených škôl 7
Počet zúčastnených žiakov 22
Počet organizátorov 10
Zhodnotenie akcie:
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Uhrin Jakub ZŠ Dr. D. Fischera 41 35 7 83
2 Halčínová Paulína ZŠ Petzvala, Sp. Belá 39 36 8 83
3 Zemjanek Marek ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 46 27 9 82
4 Kovaříková Eva ZŠ Nižná brána, KK 38 34 10 82
5 Vengliková Miriam ZŠ Dr. D. Fischera 42 31 6 79
6 Ilášová Júlia ZŠ Nižná brána, KK 41 28 10 79
7 Majerčáková Lucia ZŠ Spišská Stará Ves 39 30 9 78
8 Burdíček Boris ZŠ Nižná brána, KK 38 30 10 78
9 Ovšonká Alexandra ZŠ Spišská Stará Ves 37 30 9 76
10 Ferenčáková Barbora ZŠ Dr. D. Fischera 38 29 6 73
11 Majerčák Matej ZŠ Lendak 36 30 7 73
12 Havran Marko ZŠ Grundschule, KK 35 29 8 72
13 Gurková Bronislava ZŠ Slovenská Ves 37 28 6 71
14 Kolodzejová Juliana ZŠ Spišská Stará Ves 38 23 8 69
16 Lendacký Matúš ZŠ Grundschule, KK 33 26 5 64
15 Pattermann Sebastián ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 27 27 10 64
17 Koščák Mário ZŠ Lendak 30 28 5 63
18 Zubal Slavomír ZŠ Petzvala, Sp. Belá 27 29 7 63
19 Škvarek Adam ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 4 59
20 Dragošeková Simona ZŠ Ľubica 33 18 6 57
21 Strela Gabriel ZŠ Slovenská Ves 25 24 6 55
22 Horoba Jakub ZŠ Grundschule, KK 33 15 5 53
predseda komisie štatutár organizátora
PaedDr. Jana Kriaková

Šaliansky Maťko J.G.Hronského

utorok, 20 február 2018

súťaž v prednese slovenských povestí, okresné kolo, 13.2.2018 v Mestskej knižnici v Kežmarku

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - Šaliansky Maťko J.C.Hronského
Názov súťaže ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (okresné, kraj.) okresné
Kategória 1. kategória 2. - 3. roč. ZŠ
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín 02-13-18
Miesto Mestská knižnica, Kežmarok
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Brejková Soňa ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
2. Klimek Samuel ZŠ Toporec
3. Méreyová Naďa ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):
Barľáková Vanesa ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
Brežinová Barbora ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá
Konkoľová Zuzana ZŠ Žakovce
Koščáková Svetlana ZŠ Lendak
Kovalčíková Valentína ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Majerčáková Janka ZŠ Vrbov
Oračková Lucia ZŠ s MŠ Holumnica
Pirožek Nathanael ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok
Sisková Barbora ZŠ Ľubica
Troppová Alexandra ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
Vilgová Timea ZŠ Petzvalova, Spišská Belá
Názov súťaže ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (okres., kraj.) okresné
Kategória 2. kategória 4. - 5. roč. ZŠ
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín 02-13-18
Miesto Mestská knižnica, Kežmarok
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Pružinský Tobias ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
2. Ferenčáková Natália ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Švikruha Benjamín ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):
Dilská Karolína ZŠ Vrbov
Freundorferová Petra ZŠ Ľubica
Halčinová Blažena ZŠ Lendak
Horváthová Lenka ZŠ s MŠ Holumnica
Kačurová Zuzana ZŠ Toporec
Kovalčíková Natália ZŠ Žakovce
Liptáková Lenka ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok
Macková Bibiana ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Miškovič Oliver ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
Olšavská Viktória ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá
Regecová Nicola ZŠ Spišská Stará Ves
Názov súťaže ŠALIANSKY MAŤKO
Kraj / Obvod Prešovský/Kežmarok
Kolo (okres.,kraj.) okresné
Kategória 3. kat. 6. - 7. roč. ZŠ
Organizátor Centrum voľného času v Kežmarku
Termín 02-13-18
Miesto Mestská knižnica, Kežmarok
P.č. Meno súťažiaceho Škola
1. Drugáčová Dajana Mária ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok
2. Ilášová Lenka ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok
3. Ferencková Simona ZŠ Petzvalova, Sp. Belá
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí):
Dovjaková Tatiana ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok
Dunková Miroslava ZŠ s MŠ Holumnica
Džuňáková Miroslava ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
Galliková Antónia ZŠ s MŠ Slovenská Ves
Koršňák Gašpar ZŠ Toporec
Kovalčík Daniel ZŠ Vrbov
Kurtá Soňa ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
Lopatová Nikola ZŠ Spišská Stará Ves
Majerčáková Anna ZŠ Lendak
Selepová Lenka ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá

Dňa 13.2.2018 sa v Mestskej športovej hale v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo v basketbale dievčat stredných škôl. Na turnaji sa predstavili 4 družstvá. Hralo sa systémom každý s každým. Víťazkami okresného kola sa stali dievčatá zo SOŠ Kušnierska brána, ktoré vyhrali všetky zápasy a budú okres Kežmarok reprezentovať na krajskom kole 22.3.2018 v Starej Ľubovni. Druhé miesto obsadili hráčky z Gymnázia Spišská Stará Ves, tretie skončili basketbalistky SOŠ Garbiarska a posledné 4 miesto sa ušlo hráčkam SSOŠ Biela voda.

 

Zápas Domáci Hostia Skóre
1 SOŠ Garbiarska SOŠ Kušnierska brána 2:12
2 SSOŠ Biela voda Gym. Sp. St. Ves 0:34
3 SOŠ Kušnierska brána SSOŠ Biela voda 50:0
4 Gym. Sp. St. Ves SOŠ Garbiarska 10:7
5 SOŠ Kušnierska brána Gym. Sp. St. Ves 16:8
6 SOŠ Garbiarska SSOŠ Biela voda 32:0

 

 

Tím Z V P Skóre Body Poradie
SOŠ Kušnierska brána 3 3 0 78:10 6 1.
Gym. Sp. St. Ves 3 2 1 52:23 4 2.
SOŠ Garbiarska 3 1 2 41:22 2 3.
SSOŠ Biela voda 3 0 3 0:116 0 4.

FEBRUÁR 2018 s CVČ - Kežmarok

nedeľa, 11 február 2018

PRIPRAVUJEME

 

NA  MESIAC  FEBRUÁR  2018

 

  08. 02.

o 17,00 h.

 

WORKSHOP - FIMO  LYŽIČKY, tvorivá dielnička pre malých aj veľkých

CVČ Kežmarok

  13. 02.

o 8,00 h.

ŠALIANSKY  MAŤKO – okresné kolo súťaže v prednese povestí žiakov ZŠ okresu Kežmarok

 

Mestská knižnica Kežmarok

  14. 02.

o 8,00 h.

SLÁVICI  Z  LAVICE - okresné kolo súťaže

v speve modernej piesne žiakov ZŠ a SŠ okresu Kežmarok

 

ZUŠ - Petržalská ul.

26.02. - 02.03.

PODUJATIA  CEZ  JARNÉ  PRÁZDNINY

CVČ Kežmarok

KLUBY,  MLÁDEŽ,  RODIČIA  S  DEŤMI:

-        Zasadnutia Mládežníckeho parlamentu v rámci projektu ACVČ SR Nové Centrum

-        Priebežne – neformálne stretávanie s mládežníkmi popoludní v CVČ   

ŠKOLSKÉ  ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE  A  OLYMPIÁDY:

-        06. 02. od 8,00 h. – Geografická olympiáda, okresné kolo žiakov ZŠ, kat. E, F, G

-        07. 02. od 8,00 h. – Basketbal chlapci,  okresné kolo žiakov SŠ

-        13. 02. od 8,00 h. -  Basketbal dievčatá,  okresné kolo žiačok SŠ

-        15. 02. od 8,00 h. – Dejepisná olympiáda, okresné kolo žiakov ZŠ, kat. C, D, E, F

 

PRIPRAVUJEME:

      -     Lyžiarske preteky v zjazde žiakov ZŠ

      -     Strelecká súťaž žiakov ZŠ

      -     Skype rope - súťaž v skákaní na švihadlách

 

Basketball

nedeľa, 11 február 2018
Dňa 7.2.2018 sa v priestoroch mestskej športovej haly uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z okresu Kežmarok. 
Hralo sa systémom každý s každým a zápasy priniesli atraktívny basketbal. Najlepšie sa darilo Gymnáziu Kežmarok, ktoré vyhralo všetky zápasy a zaslúžene vyhralo okresné kolo. Chlapci z Gymnázia postúpili na krajské kolo do Sabinova kde im budeme držať palce a veriť, že budú náš okres dôstojne reprezentovať. 
Na druhom mieste skončila Hotelová akadémia Kežmarok, na treťom mieste SOŠ Kušnierska brána, štvrtá skončila SOŠ Garbiarska a piate miesto obsadila SSOŠ Biela voda. 
Všetkým družstvám ďakujeme za účasť a športové nasadenie.
Zápas Domáci Hostia Skóre
1 SOŠ Garbiarska Gym. KK 0:23
2 SSOŠ Biela voda Hotel. Akadémia 2:18
3 SOŠ Kušnierska brána SOŠ Garbiarska 17:9
4 Gym. KK SSOŠ Biela voda 51:0
5 SOŠ Kušnierska brána Hotel. Akadémia 9:14
6 SOŠ Garbiarska SSOŠ Biela voda 23:7
7 Gym. KK SOŠ Kušnierska brána 22:6
8 Hotel. Akadémia SOŠ Garbiarska 10:7
9 SSOŠ Biela voda SOŠ Kušnierska brána 2:21
10 Hotel. Akadémia Gym. KK 11:14

 

 

Tím Z V P Skóre Body Poradie
Gym. KK 4 4 0 110:17 8 1.
Hotel. Akadémia 4 3 1 53:32 6 2.
SOŠ Kušnierska brána 4 2 2 53:47 4 3.
SOŠ Garbiarska 4 1 3 39:57 2 4.
SSOŠ Biela voda 4 0 4 11:113 0 5.

Geografická olympiáda - Obvodná

nedeľa, 11 február 2018

 Dňa 6.2.2018 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Nižná brána uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády v kat. E, F a G. Celkovo sa zapojilo 64 detí z 10 základných škôl v okrese Kežmarok. Dokopy 24 detí bolo úspešnými riešiteľmi.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci            
             
Názov súťaže   Geografická olympiáda        
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok        
Kolo (obv.reg.kraj.)   Obvodné        
Kategória (ch,d)   G        
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku        
Termín a miesto   02-06-18        
Počet zúčastnených škôl   9        
Počet zúčastnených žiakov   22        
Počet organizátorov            
Zhodnotenie akcie:            
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1. Čorbová Rebeka ZŠ Dr. D. Fischera 37 38 5 80
2. Trbola Marek ZŠ Dr. D. Fischera 32 38 9 79
3 Koreňová Bibiána ZŠ Dr. D. Fischera 38 34 6 78
4 Pataky Patrik ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 34 36 6 76
5 Strela Filip ZŠ Slovenská Ves 33 34 9 76
6. Jurdík Ján ZŠ Nižná Brána 33 32 10 75
7. Kaprál Roland ZŠ Grundschule KK 31 36 8 75
8 Tomas Adam ZŠ Slovenská Ves 32 31 7 70
9 Krejnusová Patrícia ZŠ Slovenská Ves 28 33 6 67
10 Dernerová Alexandra ZŠ Grundschule KK 25 34 5 64
11 Halčin František SŠ Lendak 26 32 5 63
12 Plišková Lucia ZŠ Petzvala, Sp. Belá 25 30 6 61
13. Banczík Samuel ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 5 60
14. Bujňák Lukáš ZŠ Nižná Brána 23 33 3 59
15. Kovalčík Daniel ZŠ Nižná Brána 19 37 3 59
16. Mastiš Juraj ZŠ Grundschule KK 25 27 5 57
17. Cehula Tomáš ZŠ sv. Kríža, KK 18 33 4 55
18. Suchanovský Stanislav SŠ Lendak 22 27 3 52
19. Fujdiar Alex ZŠ sv. Kríža, KK 16 27 9 52
20. Budzáková Anna Mária ZŠ Lendak 20 28 3 51
21. Fiamčíková Simona ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 20 26 5 51
22. Tkáč Branislav ZŠ Petzvala, Sp. Belá 18 16 5 39
predseda komisie     štatutár organizátora      
  PaedDr. Jana Kriaková          

Sheet Name :- kat.E


             
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci            
             
Názov súťaže   Geografická olympiáda        
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok        
Kolo (obv.reg.kraj.)   Obvodné        
Kategória (ch,d)   E        
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku        
Termín a miesto   02-06-18        
Počet zúčastnených škôl   7        
Počet zúčastnených žiakov   22        
Počet organizátorov   10        
Zhodnotenie akcie:            
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Uhrin Jakub ZŠ Dr. D. Fischera 41 35 7 83
2 Halčínová Paulína ZŠ Petzvala, Sp. Belá 39 36 8 83
3 Zemjanek Marek ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 46 27 9 82
4 Kovaříková Eva ZŠ Nižná brána, KK 38 34 10 82
5 Vengliková Miriam ZŠ Dr. D. Fischera 42 31 6 79
6 Ilášová Júlia ZŠ Nižná brána, KK 41 28 10 79
7 Majerčáková Lucia ZŠ Spišská Stará Ves 39 30 9 78
8 Burdíček Boris ZŠ Nižná brána, KK 38 30 10 78
9 Ovšonká Alexandra ZŠ Spišská Stará Ves 37 30 9 76
10 Ferenčáková Barbora ZŠ Dr. D. Fischera 38 29 6 73
11 Majerčák Matej ZŠ Lendak 36 30 7 73
12 Havran Marko ZŠ Grundschule, KK 35 29 8 72
13 Gurková Bronislava ZŠ Slovenská Ves 37 28 6 71
14 Kolodzejová Juliana ZŠ Spišská Stará Ves 38 23 8 69
16 Lendacký Matúš ZŠ Grundschule, KK 33 26 5 64
15 Pattermann Sebastián ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 27 27 10 64
17 Koščák Mário ZŠ Lendak 30 28 5 63
18 Zubal Slavomír ZŠ Petzvala, Sp. Belá 27 29 7 63
19 Škvarek Adam ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 4 59
20 Dragošeková Simona ZŠ Ľubica 33 18 6 57
21 Strela Gabriel ZŠ Slovenská Ves 25 24 6 55
22 Horoba Jakub ZŠ Grundschule, KK 33 15 5 53
             
predseda komisie     štatutár organizátora      
  PaedDr. Jana Kriaková          

Sheet Name :- kat.F


             
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci            
             
Názov súťaže   Geografická olympiáda        
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok        
Kolo (obv.reg.kraj.)   Obvodné        
Kategória (ch,d)   F        
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku        
Termín a miesto   02-06-17        
Počet zúčastnených škôl   9        
Počet zúčastnených žiakov   20        
Počet organizátorov            
Zhodnotenie akcie:            
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Vojtičková Dorota ZŠ Dr. Fischera, KK 36 24 10 70
2 Pajerová Sára ZŠ Štefaniková, Sp. Belá 35 19 10 64
3 Halčin Kristián SŠ Lendak 30 23 8 61
4 Kapolková Lenka ZŠ Slovenská Ves 29 18 10 57
5 Olekšák Juraj ZŠ Nižná brána 8, KK 24 21 10 55
6 Barloková Sára ZŠ Slovenská Ves 29 16 9 54
8 Majerčáková Anna SŠ Lendak 25 21 5 51
7 Kundrová Karolína ZŠ Dr. Fischera, KK 24 18 9 51
9 Štefaňák Tomáš ZŠ Grundschule, KK 28 10 9 47
10 Cehuľová Nina ZŠ Petzvala, Sp. Belá 26 8 10 44
11 Haščinová Alexandra ZŠ Dr. Fischera, KK 22 12 10 44
12 Celba Filip ZŠ Nižná brána 8, KK 23 9 10 42
13 Bazan Timotej ZŠ Spišská Stará Ves 19 16 7 42
14 Baláž Adam ZŠ sv. Kríža, KK 19 14 6 39
15 Bieľaková Iveta ZŠ Spišská Stará Ves 22 3 6 31
16 Groman Jakub ZŠ Slovenská Ves 19 7 4 30
17 Halčin Martin SŠ Lendak 11 13 2 26
18 Fiamčík Erik ZŠ Nižná brána 8, KK 11 12 2 25
19 Raivone Daniele ZŠ sv. Kríža, KK 11 7 7 25
20 Petrulák Andrej ZŠ sv. Kríža, KK 9 6 6 21
predseda komisie     štatutár organizátora      
  PaedDr. Jana Kriaková          

Sheet Name :- celková výsledková listina


VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci            
             
Názov súťaže   Geografická olympiáda        
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok        
Kolo (obv.reg.kraj.)   Obvodné        
Kategória (ch,d)   G        
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku        
Termín a miesto   02-06-18        
Počet zúčastnených škôl   9        
Počet zúčastnených žiakov   22        
Počet organizátorov            
Zhodnotenie akcie:            
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1. Čorbová Rebeka ZŠ Dr. D. Fischera 37 38 5 80
2. Trbola Marek ZŠ Dr. D. Fischera 32 38 9 79
3 Koreňová Bibiána ZŠ Dr. D. Fischera 38 34 6 78
4 Pataky Patrik ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 34 36 6 76
5 Strela Filip ZŠ Slovenská Ves 33 34 9 76
6. Jurdík Ján ZŠ Nižná Brána 33 32 10 75
7. Kaprál Roland ZŠ Grundschule KK 31 36 8 75
8 Tomas Adam ZŠ Slovenská Ves 32 31 7 70
9 Krejnusová Patrícia ZŠ Slovenská Ves 28 33 6 67
10 Dernerová Alexandra ZŠ Grundschule KK 25 34 5 64
11 Halčin František SŠ Lendak 26 32 5 63
12 Plišková Lucia ZŠ Petzvala, Sp. Belá 25 30 6 61
13. Banczík Samuel ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 5 60
14. Bujňák Lukáš ZŠ Nižná Brána 23 33 3 59
15. Kovalčík Daniel ZŠ Nižná Brána 19 37 3 59
16. Mastiš Juraj ZŠ Grundschule KK 25 27 5 57
17. Cehula Tomáš ZŠ sv. Kríža, KK 18 33 4 55
18. Suchanovský Stanislav SŠ Lendak 22 27 3 52
19. Fujdiar Alex ZŠ sv. Kríža, KK 16 27 9 52
20. Budzáková Anna Mária ZŠ Lendak 20 28 3 51
21. Fiamčíková Simona ZŠ Štefanikova, Sp. Belá 20 26 5 51
22. Tkáč Branislav ZŠ Petzvala, Sp. Belá 18 16 5 39
predseda komisie     štatutár organizátora      
  PaedDr. Jana Kriaková          
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci            
             
Názov súťaže   Geografická olympiáda        
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok        
Kolo (obv.reg.kraj.)   Obvodné        
Kategória (ch,d)   F        
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku        
Termín a miesto   02-06-17        
Počet zúčastnených škôl   9        
Počet zúčastnených žiakov   20        
Počet organizátorov            
Zhodnotenie akcie:            
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Vojtičková Dorota ZŠ Dr. Fischera, KK 36 24 10 70
2 Pajerová Sára ZŠ Štefaniková, Sp. Belá 35 19 10 64
3 Halčin Kristián SŠ Lendak 30 23 8 61
4 Kapolková Lenka ZŠ Slovenská Ves 29 18 10 57
5 Olekšák Juraj ZŠ Nižná brána 8, KK 24 21 10 55
6 Barloková Sára ZŠ Slovenská Ves 29 16 9 54
8 Majerčáková Anna SŠ Lendak 25 21 5 51
7 Kundrová Karolína ZŠ Dr. Fischera, KK 24 18 9 51
9 Štefaňák Tomáš ZŠ Grundschule, KK 28 10 9 47
10 Cehuľová Nina ZŠ Petzvala, Sp. Belá 26 8 10 44
11 Haščinová Alexandra ZŠ Dr. Fischera, KK 22 12 10 44
12 Celba Filip ZŠ Nižná brána 8, KK 23 9 10 42
13 Bazan Timotej ZŠ Spišská Stará Ves 19 16 7 42
14 Baláž Adam ZŠ sv. Kríža, KK 19 14 6 39
15 Bieľaková Iveta ZŠ Spišská Stará Ves 22 3 6 31
16 Groman Jakub ZŠ Slovenská Ves 19 7 4 30
17 Halčin Martin SŠ Lendak 11 13 2 26
18 Fiamčík Erik ZŠ Nižná brána 8, KK 11 12 2 25
19 Raivone Daniele ZŠ sv. Kríža, KK 11 7 7 25
20 Petrulák Andrej ZŠ sv. Kríža, KK 9 6 6 21
             
predseda komisie     štatutár organizátora      
  PaedDr. Jana Kriaková          
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci            
             
Názov súťaže   Geografická olympiáda        
Kraj / Obvod   Prešovský/Kežmarok        
Kolo (obv.reg.kraj.)   Obvodné        
Kategória (ch,d)   E        
Organizátor   Centrum voľného času v Kežmarku        
Termín a miesto   02-06-18        
Počet zúčastnených škôl   7        
Počet zúčastnených žiakov   22        
Počet organizátorov   10        
Zhodnotenie akcie:            
P.č. Meno súťažiaceho Škola Teoret. Časť Prakt. Časť Miest. Časť Spolu
1 Uhrin Jakub ZŠ Dr. D. Fischera 41 35 7 83
2 Halčínová Paulína ZŠ Petzvala, Sp. Belá 39 36 8 83
3 Zemjanek Marek ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 46 27 9 82
4 Kovaříková Eva ZŠ Nižná brána, KK 38 34 10 82
5 Vengliková Miriam ZŠ Dr. D. Fischera 42 31 6 79
6 Ilášová Júlia ZŠ Nižná brána, KK 41 28 10 79
7 Majerčáková Lucia ZŠ Spišská Stará Ves 39 30 9 78
8 Burdíček Boris ZŠ Nižná brána, KK 38 30 10 78
9 Ovšonká Alexandra ZŠ Spišská Stará Ves 37 30 9 76
10 Ferenčáková Barbora ZŠ Dr. D. Fischera 38 29 6 73
11 Majerčák Matej ZŠ Lendak 36 30 7 73
12 Havran Marko ZŠ Grundschule, KK 35 29 8 72
13 Gurková Bronislava ZŠ Slovenská Ves 37 28 6 71
14 Kolodzejová Juliana ZŠ Spišská Stará Ves 38 23 8 69
16 Lendacký Matúš ZŠ Grundschule, KK 33 26 5 64
15 Pattermann Sebastián ZŠ Štefánikova, Sp. Belá 27 27 10 64
17 Koščák Mário ZŠ Lendak 30 28 5 63
18 Zubal Slavomír ZŠ Petzvala, Sp. Belá 27 29 7 63
19 Škvarek Adam ZŠ Petzvala, Sp. Belá 29 26 4 59
20 Dragošeková Simona ZŠ Ľubica 33 18 6 57
21 Strela Gabriel ZŠ Slovenská Ves 25 24 6 55
22 Horoba Jakub ZŠ Grundschule, KK 33 15 5 53
             
predseda komisie     štatutár organizátora      
  PaedDr. Jana Kriaková          
P.č. Meno súťažiaceho Škola Úloha č. 1 Úloha č. 2 Úloha č. 3 Úloha č. 4 Spolu
1. Boris Svoboda ZŠ Dr. Fischera KK 6 2 4 3 15
2. Adriana Bajusová ZŠ Dr. Fischera KK 6 3 2 3 14
Simona Svocáková ZŠ s MŠ Nižná brána KK 6 3 1 4 14
3. Paulína Halčínová ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 1 2 3 12
Viktória Halčínová ZŠ Dr. Fischera KK 6 3 0 3 12
Karolína Vilgová ZŠ Dr. Fischera KK 0 6 4 2 12

Ostatní riešitelia

4. David Bachleda ZŠ Dr. Fischera KK 6 3 0 1 10
Ester Čorbová ZŠ Dr. Fischera KK 6 2 0 2 10
Alexandra Špaková Spojená škola Lendak 6 1 0 3 10
5. Matej Horný ZŠ Dr. Fischera KK 6 2 0 1 9
Natália Malickynová ZŠ Dr. Fischera KK 6 1 1 1 9
6. Júlia Iľašová ZŠ s MŠ Nižná brána KK 6 1 0 1 8
Lucia Majerčáková Spojená škola Sp. St. Ves 2 3 1 2 8
Zuzana Neupauerová Spojená škola Lendak 6 1 0 1 8
7. Nina Sojáková ZŠ Dr. Fischera KK 0 3 1 3 7
8. Alexander Ovšonka Spojená škola Sp. St. Ves 2 3 0 1 6
Jakub Uhrin ZŠ Dr. Fischera KK 4 1 1 0 6
Gabriela Ulbrichová ZŠ Petzvala, Sp. Belá 2 1 0 3 6
9. Marek Zemjanek ZŠ Štefániková, Sp. Belá 1 1 0 3 5
10. Gabriela Čaplovičová ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 1 1 0 2 4
Viktoria Gallliková ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 2 2 0 0 4
Dávid Kolumber ZŠ Slov. Ves 1 1 0 2 4
11. Vanesa Brijová ZŠ s MŠ Nižná brána KK 1 1 0 2 4
Minika Grichová ZŠ Štefániková, Sp. Belá 0 1 0 2 3
12. Simona Harnišová ZŠ Ľubica 0 1 0 1 2
13. Klára Maržič ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 1 0 0 0 1

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci

P.č. Meno súťažiaceho Škola Úloha č. 1 Úloha č. 2 Úloha č. 3 Spolu
1. Samuel Cisko Spojená škola Sp. St. Ves 6 6 6 18
  Ján Jurdík ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 6 6 18
  Patrícia Krejnusová ZŠ Slov. Ves 6 6 6 18
  Samuel Straško ZŠ Dr. Fischera KK 6 6 6 18
2. Bibiana Koreňová ZŠ Dr. Fischera KK 6 4 6 16
3. Filip Strela ZŠ Slov. Ves 6 3 6 15
4. Sabina Halčinová Spojená škola Lendak 6 4 4 14
  Kristián Kočiš ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 3 5 14
5. Samuel Horský ZŠ Dr. Fischera KK 4 5 4 13
  Roland Kaprál ZŠ Grundschule KK 6 4 3 13
6. Tomáš Cehula ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 6 0 6 12
  Liliana Ciošová ZŠ Dr. Fischera KK 6 1 5 12
  Ondrej Habiňák ZŠ Veľká Lomnica 6 0 6 12
  Šimon Hanečák ZŠ Dr. Fischera KK 6 1 5 12
  Emily Mária Hudačeková ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 2 4 12
  Dominik Košar ZŠ Veľká Lomnica 6 0 6 12
  Karin Krempaska ZŠ Veľká Lomnica 6 0 6 12
  Karin Krempaska ZŠ Dr. Fischera KK 6 0 6 12
7. Sebastian Dravecký ZŠ Dr. Fischera KK 6 4 1 11
  Romana Svocáková ZŠ Dr. Fischera KK 4 1 6 11
8. Ella Krompaščíková ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 0 4 10
  Stela Laskovská ZŠ Dr. Fischera KK 6 0 4 10
  Patrik Pataky ZŠ Štefániková Sp. Belá 6 0 4 10
  Júlia Pavlíková Spojená škola Lendak 4 2 4 10
  Lucia Skibčáková ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 0 4 10
  Marek Trbota ZŠ Dr. Fischera KK 6 0 4 10
9. Simona Fiamčíková ZŠ Štefániková Sp. Belá 5 0 4 9
  Nikola Pitoňáková ZŠ Petzvala, Sp. Belá 6 1 2 9
  Fabián Siska ZŠ Petzvala, Sp. Belá 3 0 6 9
  Laura Spišáková ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 6 1 2 9

Ostatní riešitelia

10. Laura Bachledová ZŠ Štefániková Sp. Belá 6 0 2 8
11. Karolína Čarnogurská Spojená škola Sp. St. Ves 5 0 1 6
  Marek Mitnik Spojená škola Sp. St. Ves 5 0 1 6
  Radovan Vojtaššák ZŠ s MŠ Nižná brána, KK 6 0 0 6
  Veronika Ziburová ZŠ Štefániková Sp. Belá 6 0 0 6
12. Ester Kočová ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 3 0 2 5
  Tobias Kuffa ZŠ s MŠ Sv. Kríža KK 5 0 0 5
  Ivana Dovjaková ZŠ Ľubica 0 0 1 1

Dátum: 24.01.2018

XXVIII. ročník, školský rok 2017/2018, kategória 1B

Okres Kežmarok, 16.01.2018, Centrum voľného času Kežmarok

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Čiastkové body Body spolu
(max. 70 b.)
Žiaka/žiačku pripravoval/a
Písomná časť Ústna časť
Slovná zásoba
(max. 10 b.)
Gramatika
(max. 15 b.)
Počúvanie s porozumením
(max. 5 b.)
Čítanie s porozumením
(max. 10 b.)
Voľný rozhovor
(max. 15 b.)
Práca s obrázkom
(max. 15 b.)
1. Zaira Záremská ZŠ Grundschule, Kežmarok 7.0 14.0 5.0 7.0 14.7 13.7 61.3 Ing. B. Kulhomerová
2. Júlia Ilášová Spojená škola Nižná brána 10.0 14.0 5.0 7.0 10.7 14.3 61.0 Mgr. J. Szentiványiová
3. Barbora Václaveková ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok 6.0 12.0 3.0 2.0 13.0 14.3 50.3 Ing. Ľ. Bednárová
4. Klára Maržič Spojená škola Sv. Kríža, Kežmarok 3.0 11.0 3.0 5.0 15.0 12.3 49.3 Mgr. E. Vojtičková
5. Mário Koščák Spojená škola Lendak 3.0 10.0 3.0 4.0 14.0 13.3 47.3 M. Habiňák
6. Jakub Ulbrich ZŠ Petzvala, Sp. Belá 3.0 10.0 4.0 1.0 13.3 10.3 41.7 Mgr. M. Česánková
7. Veronika Marhefková Spojená škola Spišská Stará Ves 3.0 13.0 3.0 4.0 11.0 4.7 38.7 J. Gemza
8. Martin Pliško ZŠ M.R. Štefánika, Sp. Belá 2.0 7.0 0.0 3.0 11.0 10.3 33.3 Mgr. S. Belončáková
9. Samuel Harendarčík ZŠ Toporec 0.0 6.0 2.0 4.0 12.0 8.0 32.0 Mgr. M. Rezničáková

 Predseda OK OAJ: Mgr. Danka Staššová

Centrum voľného času Kežmarok

Úspešnými riešiteľmi sú súťažiaci, ktorí získali minimálne 42 b.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie