Ponuka voľného pracovného miesta na miesto vychovávateľ Zvýraznené

piatok, 17 február 2017 08:02

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Miesto práce:

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok
Typ pracovnej ponuky:

Školstvo , vychovávateľ

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Platové pomery:

Platová trieda určená kvalifikačným predpokladom a ustanoveným osobitným predpisom  Podľa zákona 553/2003, platová tabuľka príslušného rezortu

Termín nástupu do práce:

1. apríl 2017

Druh pracovného pomeru:

hlavný

Informácie pre uchádzača:

Pracovný čas: 37 ½ hodiny,

Základný úväzok 30 – hodín, podľa  Nariadenia vlády SR 422/2009 - §2, ods.( 3),

1 vyučovacia hodina 60 min

Pracovné podmienky

Výchovno – vzdelávacia  činnosť s deťmi ( Vyhláška MŠ SR 306 / 2009) a mládežou do 30 rokov (Zákon 282 /2008 o podpore práce s mládežou)

-          Pravidelná záujmová činnosť

-          Príležitostná záujmová činnosť

-          Prázdninová činnosť

-          Voľnočasové aktivity

-          Spontánna činnosť

-          Spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy

-          Medzinárodná výmena a mobilita

-          Aktivity podporujúce sociálno – patologické javy

-          Monitorovanie

-          Informačná a poradenská aktivita

-          Riadenie a pripravovanie projektov

-          Spolupráca so školami a školskými zariadeniami

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady : podľa Vyhlášky SR 437/2009, časť XIII,

písm. A - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  časť 1 - 4,6 – 12, 15 - 20

alebo

písm. B – vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, časť 1 – 2, 4 - 8

alebo

písm. D – úplné stredné odborné vzdelanie, časť 1 – 6, 8 - 15

Jazykové znalosti:

Znalosť slovenského jazyka,

vítaná je znalosť ďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2 – C1

Iné znalosti:

vítané

Požadované dokumenty:

-          Diplom o ukončení najvyššieho vzdelania

-          Všetky osvedčenia o vykonaných skúškach a ďalšom vzdelaní ( v prípade ukončenia  1. alebo 2. atestácie)

-          Výpis z registra trestov

-          Profesijný životopis

-          Motivačný list

-          Potvrdenie o praxi – čestné prehlásenie

Požadované dokumenty doručiť do 03.03.2017 na adresu :

Centrum voľného času, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok

Pohovor s uchádzačom je stanovený na 20.03.2017. O konkrétnom čase Vás budeme vopred informovať.

                  Mgr. Ingrid Lindemanová

Riaditeľka CVČ Kežmarok

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie