Aktuality

Novinky z centra voľného času

Kategória C

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešiteľ

Postupuje

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Martin Halčin

39:05

83

áno

postupuje

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Ema Geciová

57:06

78,7

áno

postupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Tamara Krupová

55:22

77,6

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Timea Ferencová

59:55

72,4

áno

nepostupuje

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Michaela Fudalyová

59:47

70,6

áno

nepostupuje

Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica

Henrich Zavacký

60:00

68,6

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok 060 01

Boris Šiška

56:05

65,7

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Jozef Gura

32:33

64,9

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Mária Kurčáková

41:59

58,3

áno

nepostupuje

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Šimon Figlár

24:39

47,9

nie

nepostupuje

 


Kategória D

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešiteľ

Postupuje

Základná škola Spišská Stará Ves

Samuel Cisko

32:21

88

áno

postupuje

Základná škola s materskou školou sv. Kríža

Alex Fujdiar

59:52

79,9

áno

postupuje

Základná škola M.R.Štefánika,Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá

Patrik Pataky

46:10

77

áno

nepostupuje

Základná škola s materskou školou sv. Kríža

Tobias Kuffa

59:12

75,7

áno

nepostupuje

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Berta Hudinová

59:59

72,9

áno

nepostupuje

Základná škola M.R.Štefánika,Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá

Simona Fiamčíková

46:09

71,5

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Didiana Kolačkovská

50:21

66,2

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Karolína Fassingerová

49:46

64,4

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Karin Krempaská

60:00

64,4

áno

nepostupuje

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Sára Koščáková

52:30

62,9

áno

nepostupuje

Základná škola Spišská Stará Ves

Barbora Vnenčáková

44:19

62,2

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok 060 01

Radovan Vojtaššák

59:56

61,9

áno

nepostupuje

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Alexandra Dernerová

60:00

61

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Nikola Pitoňáková

58:13

60,7

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Šimon Greňa

40:40

58,9

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Branislav Tkáč

37:09

58,8

áno

nepostupuje

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Mariana Vidová

58:31

57,6

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok 060 01

Martin Hayden

55:49

56,7

áno

nepostupuje

 


Kategória E

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešite¾

Postupuje

Základná škola Spišská Stará Ves

Diana Grivalská

59:56

88

áno

postupuje

Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica

Lukáš Dragošek

41:15

86

áno

postupuje

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Dávid Majerčák

58:30

81

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Tobias Milaňák

51:42

75,6

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Matej Semaňák

60:00

70,6

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Oliver Pažák

60:00

70,2

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Erik Regec

56:29

66,2

áno

nepostupuje

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Mária Koščáková

60:00

59

áno

nepostupuje

Základná škola M.R.Štefánika,Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá

Paulína Kostková

55:10

53,8

nie

nepostupuje

Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica

Kristián Kurilla

60:00

52,2

nie

nepostupuje

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Viktória Chudá

50:03

52

nie

nepostupuje

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Nela Čarnogurská

55:36

52

nie

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok 060 01

Samuel Muncner

59:01

47

nie

nepostupuje

 


Kategória F

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešite¾

Postupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Tomáš Budzák

41:43

84

áno

posledné kolo

Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica

Anna Júlia Pitoňáková

47:14

83

áno

posledné kolo

Základná škola M.R.Štefánika,Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá

Zoran Grivalský

43:32

81

áno

posledné kolo

Základná škola Vrbov, Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Lilien Majerčáková

59:35

77

áno

posledné kolo

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Štefánia Budzáková

55:38

75

áno

posledné kolo

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Lukáš Kovalčík

48:41

73

áno

posledné kolo

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Teodor Patrik Slovík

52:11

73

áno

posledné kolo

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

Andrej Porubovič

58:58

72

áno

posledné kolo

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok 060 01

Nela Hajkovská

45:17

67

áno

posledné kolo

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Kamila Lapšanská

41:36

66

áno

posledné kolo

Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy , Školská 535/5,

Lendak

Alžbeta Halčinová

45:52

62

áno

posledné kolo

Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica

Filip Weber

60:00

59,5

áno

posledné kolo

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Kristína Halečková

42:14

47

nie

posledné kolo

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok 060 01

Ella Šterbáková

32:53

38,5

nie

posledné kolo

 

Kategória E

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešiteľ

Postupuje

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Ján Jurdík

80:22

89

áno

postupuje

Základná škola Spišská Stará

Ves

Samuel Cisko

52:37

88

áno

postupuje

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Martin Halčin

81:20

82

áno

postupuje

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Michaela Fudalyová

87:23

81

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Jakub Uriga

86:47

79

áno

nepostupuje

Základná škola - Grundschule,

Hradné námestie 38, 060 01

Kežmarok

Berta Hudinová

89:27

78

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Ema Bieľaková

87:20

76

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Alexandra Haščinová

89:46

75

áno

nepostupuje

ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, okres

Kežmarok

Martin Grich

84:59

72

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Tomáš Hrebeňár

89:57

72

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Rebeka Čorbová

90:00

72

áno

nepostupuje

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Sára Koščáková

78:06

70

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Bibiána Koreňová

85:16

70

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Radovan Vojtaššák

59:23

69

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Jakub Pajer

68:47

59,6

áno

nepostupuje

Základná škola s materskou

školou sv. Kríža

Adam Baláž

85:47

58,8

nie

nepostupuje

Základná škola - Grundschule,

Hradné námestie 38, 060 01

Kežmarok

Roland Kaprál

73:43

56

nie

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Lukáš Tomaškovič

50:39

55

nie

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Šimon Kolumber

49:12

50

nie

nepostupuje

Základná škola Spišská Stará

Ves

Alex Soska

55:21

49

nie

nepostupuje

 


Kategória F

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešiteľ

Postupuje

Základná škola Spišská Stará

Ves

Diana Grivalská

68:02

87

áno

postupuje

Základná škola Ľubica,

Školská 1, 05971 Ľubica

Lukáš Dragošek

87:21

83

áno

postupuje

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Zuzana Šoltýsová

88:06

81

áno

postupuje

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Dávid Džadoň

85:56

77

áno

nepostupuje

Základná škola M. R.

Štefánika, Štefánikova 19,

Spišská Belá

Zoran Grivalský

64:53

76

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Noemi Bernardeta Glodžáková

82:57

75

áno

nepostupuje

Základná škola s materskou

školou sv. Kríža

Zita Balážová

86:41

74

áno

nepostupuje

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Andrej Porubovič

88:10

74

áno

nepostupuje

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Marián Dvorčák

62:48

73

áno

nepostupuje

Základná škola Ľubica,

Školská 1, 05971 Ľubica

Samuel Libiak

73:29

73

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Filip Schmidt

72:40

72

áno

nepostupuje

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Zoja Nevická

85:31

72

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Paula Švarcová

80:09

71

áno

nepostupuje

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Lukáš Bujňák

60:17

70

áno

nepostupuje

Základná škola M. R.

Štefánika, Štefánikova 19,

Spišská Belá

Viktória Gregorová

87:37

70

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Tomáš Budzák

60:10

68

áno

nepostupuje

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Barbora Konopová

81:09

67

áno

nepostupuje

Základná škola ¼ubica,

Školská 1, 05971 ¼ubica

Daniel Fábry

58:40

66

áno

nepostupuje

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Zuzana Budzáková

87:58

66

áno

nepostupuje

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Dominika Faltinová

86:59

64

áno

nepostupuje

Základná škola - Grundschule,

Hradné námestie 38, 060 01

Kežmarok

Kristína Halečková

79:29

63

áno

nepostupuje

Základná škola Spišská Stará

Ves

Tomáš Vnenčák

81:07

63

áno

nepostupuje

Základná škola M. R.

Štefánika, Štefánikova 19,

Spišská Belá

Barbora Olekšáková

84:54

56

nie

nepostupuje

Základná škola s materskou

školou sv. Kríža

Vanesa Uhrínová

69:10

54

nie

nepostupuje

 


Kategória G

 

Meno školy

Meno a priezvisko

Trvanie

Body

Úspešný riešiteľ

Postupuje

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Adriana Valeková

85:10

85

áno

posledné kolo

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Juraj Kovařík

86:09

84

áno

posledné kolo

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Samuel Halčin

73:05

83

áno

posledné kolo

Základná škola Spišská Stará

Ves

Jakub Mýtnik

82:49

79

áno

posledné kolo

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Katarína Šoltýsová

88:14

78

áno

posledné kolo

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Michal Halčin

89:31

77

áno

posledné kolo

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Maksim Martin Džadoň

87:53

76

áno

posledné kolo

Základná škola s materskou

školou sv. Kríža

Rastislav Zavadský

90:00

76

áno

posledné kolo

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Oliver Šolc

88:18

74

áno

posledné kolo

Základná škola ako

organizaèná zložka Spojenej

školy , Školská 535/5, Lendak

Mária Magdaléna Birošíková

84:14

71

áno

posledné kolo

Základná škola Spišská Stará

Ves

Šimon Novotný

80:16

68

áno

posledné kolo

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Natália Greňová

61:25

65

áno

posledné kolo

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Tobiáš Hrebeňár

89:58

65

áno

posledné kolo

Základná škola Ľubica,

Školská 1, 05971 Ľubica

Jakub Malina

89:47

62

áno

posledné kolo

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Lea Hurajtová

64:40

61

áno

posledné kolo

Základná škola M. R.

Štefánika, Štefánikova 19,

Spišská Belá

Andreas Jankura

89:49

61

áno

posledné kolo

Základná škola Spišská Stará

Ves

Barbora Gurovičová

58:01

54

nie

posledné kolo

Základná škola M. R.

Štefánika, Štefánikova 19,

Spišská Belá

Tomáš Halčín

90:00

54

nie

posledné kolo

Základná škola Ľubica,

Školská 1, 05971 Ľubica

Adam Mazurek

68:04

53

nie

posledné kolo

Základná škola, Dr. Daniela

Fischera 2, Kežmarok

Vratko Scherfel

79:35

53

nie

posledné kolo

Základná škola Vrbov, Vrbov

266, 059 72 Vrbov

Šimon Budzák

71:55

46

nie

posledné kolo

Základná škola, Nižná brána

8, Kežmarok 060 01

Mária Prusáková

67:25

45

nie

posledné kolo

Základná škola J. M. Petzvala,

Moskovská 20, 05901 Spišská

Belá

Adam Ulbrich

90:00

42

nie

posledné kolo

Základná škola M. R.

Štefánika, Štefánikova 19,

Spišská Belá

Tomáš Funket

62:11

39

nie

posledné kolo

 

 

 

Jarná škola

streda, 17 február 2021

Možnosť prihlásenia sa na Jarnú školu bude do 19.02. do 12:00 hod. 

JARNA SKOLA 2

 

Prihláška na stiahnutie tu

70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z5

 

Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády 
70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z5
  Okres: Kežmarok          
  Termín konania:   27. január 2021          
Poradie Meno a priezvisko Škola Body SPOLU žiaka/-čku pripravoval/-a
 1.úloha  2.úloha  3.úloha
1. – 2. Adriana Valeková ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá 6 6 6 18  
1. – 2. Pavol Gallik Spojená škola Lendak 6 6 6 18  
3. – 4. Matúš Viliam Pukluš ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 5 6 6 17  
3. – 4.  Tamara Majerská ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 5 6 6 17  
5. – 7.  Nikola Nevický ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 3 6 15  
5. – 7. Juliana Koreňová ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 3 6 6 15  
5. – 7. Samuel Halčin Spojená škola Lendak 6 4 5 15  
8. – 10. Veronika Pavličková ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok 6 6 12  
8. – 10.  Ivona Hutníková ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 4 6 2 12  
8. – 10. Tobias Ullrich ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok 6 6 12  
11. – 12. Diana Barľáková ZŠ Sp. Hanušovce 5 5 1 11  
11. – 12. Eliška Volná ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok 3 6 2 11  
13. – 14. Mária Magdaléna Birošiková Spojená škola Lendak  0 4 6 10  
13. – 14. Oliver Šolc ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok  0 5 5 10  
15. – 18. Matej Zgraja ZŠ Grundschule Kežmarok  0 3 6 9  
15. – 18. Tomáš Host ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok  0 3 6 9  
15. – 18.  Hana Grigerová ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá 5 4  0 9  
15. – 18. Vratko Scherfel ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 4 5 9  
ostatní riešitelia
19. – 20.  Petra Kubíková ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 2 6 8  
19. – 20. Juraj Čuban ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 3 5  0 8  
21. – 23. Tatiana Čarnogurská ZŠ Sp. Hanušovce 2 4 1 7  
21. – 23.  Dávid Dufala ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 3 4 7  
21. – 23. Jozef Jerdonek ZŠ Grundschule Kežmarok 2 4 1 7  
24. Katarína Šoltýsová ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá 6  0 6  
25. – 26. Peter Kučera ZŠ Grundschule Kežmarok 3 3  
25. – 26. Martin Halčin Spojená škola Lendak 3  0  0 3  
               
    Predsedníčka OK MO: Mgr. Daniela Matfiaková

 

70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z9

 

Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády 
70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z9
  Okres: Kežmarok            
  Termín konania:   27. január 2021            
Poradie Meno a priezvisko Škola Body SPOLU žiaka/-čku pripravoval/-a
 1.úloha  2.úloha  3.úloha  4.úloha
1.  Viktória Fedáková ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 6 5 4 21  
2. – 4. Alexandra Haščinová ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 6 4 4 20  
2. – 4.  Richard Hajkovský ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 5 3 6 20  
2. – 4. Diana Andrášová ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá 6 6 5 3 20  
5. Vladimír Andráš ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok 6 6 3 4 19  
6. – 7. Vanesa Važanová ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 4 3 4 17  
6. – 7.  Ema Geciová ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 4 3 4 17  
8. – 9.  Michaela Fudalyová Spojená škola Lendak 6 6 2 2 16  
8. – 9.  Zuzana Scholtzová ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok 5 4 3 4 16  
10. – 11. Šimon Zemčák ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok 6 2 6 1 15  
10. – 11.  Timea Ferencová ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok 6 4 1 4 15  
12. Ondrej Dvorčák Spojená škola Lendak 6 2  0 4 12  
ostatní riešitelia
13. – 14.  Viktória Vislocká ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok  0 4 3 4 11  
13. – 14. Mikuláš Suchanovský Spojená škola Lendak 4 4 2 1 11  
15.  Vanessa Kostková ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok  0 4  0 4 8  
16. Timea Miľovčíková ZŠ Grundschule Kežmarok  0 3 4 7  
                 
    Predsedníčka OK MO: Mgr. Daniela Matfiaková

 

Vzhľadom na negatívny vývoj situácie s ochorením COVID-19, sa s platnosťou od 9.10.2020 prerušuje krúžková činnosť CVČ Kežmarok na neurčito.
O zmenách budeme včas informovať.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR - Všetky krúžky odporúčame nevykonávať do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu - rozhodlo CVČ Kežmarok, že v týždni od 5.10.2020 do 9.10.2020, nebude možné vykonávať krúžkovú činnosť.

O ďalšom postupe budeme informovať počas budúceho týždňa

Jumping

streda, 09 september 2020

Jumping

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Prihlásenie